Haveforeningen Vesterled

🙂Velkommen til sæson 2020🙂

Der afholdes ordinær generalforsamling den 26. september.

Bestyrelsen har på sit møde i sidste uge besluttet, at der afholdes ordinær generalforsamling i HF Vesterled

lørdag den 26. september kl. 14 – 17
i Globus1, Gudrunsvej 3A, 8220 Brabrand,


hvor vi har lejet en idrætssal. Der vil blive opsat stole, så afstandskravene opfyldes, for at vi fortsat kan passe på os selv og hinanden. Der vil til generalforsamlingen være mulighed for kaffe, te og vand.

Det var desværre ikke muligt at vi leje en idrætssal en hverdagsaften i Globus1.

Inden den officielle indkaldelse sendes ud til alle medlemmerne i den kommende uge på mail, vil vi spørge forslagsstillerne, til de forslag der blev indsendt til den udsatte generalforsamling i marts måned, om forslagene fortsat opretholdes. De forslag der ønskes opretholdt vil blive behandlet på generalforsamlingen – og vil fremgå af den officielle indkaldelse. Der vil ikke være mulighed for at fremsende yderligere forslag til denne generalforsamling.

Der er ved Globus1 et begrænset antal parkeringspladser, men bliver disse fyldte henvises der til at parkere ved City Vest eller ved boligblokkene. Bus nr. 6A har stoppested ved Globus1 på Ringvejen.

Men venlig hilsen
Jan Ahrendt

den 8. september 2020

Vigtige informationer

Kontoret er fortsat lukket!

Bestyrelsen har på sit møde den 29. april besluttet fortsat at holde kontoret lukket på grund af den aktuelle corona-situation – foreløbig frem til sommerferien.

Vi skal passe på os selv og hinanden med afstand – og dette ønsker vi også at håndhæve i bestyrelsen.

 

Ventelisten er lukket for tilskrivning i 2020:

Da kontoret fortsat vil være lukket – foreløbig i perioden frem til sommerferien – besluttede bestyrelsen, at det i år ikke er muligt for nye at blive skrevet på venteliste.

Ventelisten består således af dem, der har fornyet deres placering på ventelisten, og er som sædvanlig synlig på hjemmesiden. Ventelisten vil stadig få tilsendt salgsopstilling, når der sættes en kolonihave til salg. Vi har lige nu omkring 100 på vores venteliste, så vi forventer, at der er købere nok til de haver, som sættes til salg.

 

Mulighed for nødåbning af kontoret i følgende situationer:

 

SALG AF KOLONIHAVE:

Hvis du ønsker at sælge din kolonihave, vil der fortsat være mulighed for dette. Send en mail til formanden på følgende adresse: formand.vesterled@gmail.com.

Du vil herefter blive kontaktet for at aftale et møde i fælleshuset, hvor de nødvendige dokumenter udfyldes og underskrives.

 

ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE:

Hvis du ønsker at bygge om eller til, skal du sende en mail til formanden på følgende adresse: formand.vesterled@gmail.com.

Du vil herefter blive kontaktet for at aftale et møde i fælleshuset, hvor byggetegningerne gennemgås og en ansøgning udfyldes og underskrives.

 

Fælleshuset udlejes ikke i 2020:

Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er muligt at leje fælleshuset i denne sæson. Beslutningen er begrundet i følgende: 

  • Der kan ikke sikres den anbefalede afstand ved større selskaber i fællesrummet.
  • Det kan ikke sikres, at der ikke vil være fysisk kontakt når man er flere der bevæger sig rundt i fælleshuset samtidigt – blandt andet gennem den smalle gang, der giver adgang til både køkken og toilet.
  • Der kan ikke sikres den nødvendige rengøring på toilettet, der anbefales af myndighederne. 

PLANLAGTE ARRANGEMENTER FREM TIL SOMMERFERIEN ER AFLYST:

Dette betyder desværre, at den planlagte sommerfest er aflyst i år - men det afsatte beløb i budgettet vil blive overført til næste år, hvor vi sammen kan fejre haveforeningens 80 års jubilæum.

På bestyrelsens vegne Jan Ahrendt, formand

Sæt X i kalenderen

24-03-2020
Ordinær generalforsamling - UDSÆTTES
Den ordinære generalforsamling - der var indkaldt til afholdelse den 24. marts - udsættes i henhold til udmeldingerne på statsministerens pressemøde i går den 11.3. Generalforsamlingen vil blive afviklet senere på et forsvarligt tidspunkt.
Hver enkelt haveejer i Vesterled vil senere i dag modtage besked om udsættelsen på mail.

Har du behov for at ringe til alarmcentralen?

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted.

På den måde kan du få hjælp hurtigere.

112 app'en er gratis.

Du kan læse mere om 112 app´en her:

http://www.112app.dk/