Haveforeningen Vesterled

Velkommen til sæson 2019

Vigtig meddelelse om vand:

Som konsekvens af brud på de gamle vandledninger, der blev konstateret ved vandåbningen den 30. marts, blev følgende forslag vedtaget på generalforsamlingen den 2.4.2019:

"Som konsekvens af, at det gamle vandsystem er defekt, og at der nu er adgang til det nye vandsystem i alle haver, beslutter generalforsamlingen, at det gamle vandsystem ikke genåbnes. Indtil alle har fået etableret tilslutning til det nye vandsystem, anbefaler generalforsamlingen nabohjælp eller at man henvender sig til bestyrelsen for at få adgang til at benytte fælleshusets vand og toilet."

Forslagsstiller: bestyrelsen

Forslaget blev behandlet under bestyrelsens beretning som et beslutningsforslag, og blev efterfølgende vedtaget af et stort flertal.

Sæt X i kalenderen

24-04-2019
Kontoret er åbent
kl. 16.30 - 18.00 er kontoret åbent.
24-04-2019
Ordinært bestyrelsesmøde
11-05-2019
Fællesarbejde
22-06-2019
Fællesarbejde
17-08-2019
Fællesarbejde
28-09-2019
Fællesarbejde

Åbningstider i 2019:

Haveforeningens kontor har åbent hver onsdag kl. 16.30 - 18.00

- fra den 3. april til den 3. juli og fra den 7. august til den 30. oktober.

CoolI ugerne 28 - 31 har kontoret ferielukket Cool

Du er velkommen til at kigge forbi - hvor der vil være mulighed for at få svar på dine eventuelle spørgsmål - eller hvis du bare har lyst til en snak over en kop kaffe.

Er du interesseret i køb af kolonihave?

Hvis du er interesseret i køb af en kolonihave i HF Vesterled, skal du skrives på venteliste. Det kan kun ske ved personligt fremmøde i kontorets åbningstid. Det koster 200 kroner at komme på venteliste.

I øvrigt henvises til fanebladet køb af kolonihave - hvor der er yderligere information om procedure/regler vedrørende optagelse på venteliste og køb af kolonihave m.m.


VIGTIGE DOKUMENTER VEDR. KØB OG SALG AF KOLONIHAVER:

Vejledning om køb og salg af kolonihaver:

http://www.kolonihaveforbundet.dk/media/1470/vejledningomkoebogsalgafkolonihaverversion2018.pdf

Vejledning om vurdering af kolonihavehuse:

http://www.kolonihaveforbundet.dk/media/1471/vejledningtilkoeberogsaelgeromvurderingversion2018.pdf

 


CoolVi glæder os til at se jer


 

 

INTERNT KØB AF KOLONIHAVE:

Procedure og retningslinjer for, hvordan der kan foretages internt køb af anden kolonihave, der er til salg i HF Vesterled via opslag ved Fælleshuset. Nuværende kolonihave skal afståes. 

  1. Hvis du som haveejer ønsker at fraflytte nuværende kolonihave, skal denne afståes ved køb af anden kolonihave i haveforeningen. Efter 2 års medlemskab af haveforeningen kan der foretages internt køb af opslået kolonihave på internt salg, som beskrevet under punkt 2. Der skal, ved køb af anden kolonihave, udfyldes en blanket for opsigelse af den fraflyttede kolonihave, og processen med havesalg starter. Medlemsskabet af haveforeningen fortsætter, og der skal ikke betales yderligere kontingent for den nye have, men der skal betales salgsomkostninger i forbindelse med salg af den fraflyttede have.

     

  2. Opslag om internt køb af kolonihave der er til salg, er synligt ved Fælleshuset i ca. 1 uge. Interesserede skal sende en mail til hfvesterled@gmail.com med angivelse af navn og havenummer eller henvende sig i kontorets åbningstid, inden fristens udløb. Hvis flere er interesseret i internt køb af samme kolonihave, vil der blive prioriteret efter anciennitet i haveforeningen.

Vedtaget på ordinært bestyrelsesmøde 31.5.2016

Jan Ahrendt

formand


 

Har du behov for at ringe til alarmcentralen?

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted.

På den måde kan du få hjælp hurtigere.

112 app'en er gratis.

Du kan læse mere om 112 app´en her:

http://www.112app.dk/