Hvem er hvem?

Kontakt til bestyrelsen:

Vi opfordrer til, at der kommunikeres på mail eller telefon.

Kontakt til bestyrelsen sker via vores sædvanlige mail:hfvesterled@gmail.com

Formanden kan kontaktes på mail: formand.vesterled@gmail.com eller på haveforeningens mobiltelefon: 81 72 63 43 – hvor der kan indtales en besked på telefonsvarer. Den aflyttes hver onsdag i normal kontortid, hvor formanden også besvarer mails.

Kassereren kan kontaktes på mail: regnskab.vesterled@gmail.com .

For at gennemføre de nødvendige aftalte møder i 2020 med tilpas afstand, indrettes det store rum i Fælleshuset som ”kontor”.

BESTYRELSEN:

JAN AHRENDT:

 • Have 63, Erantisvej 1
 • På valg i ulige år - valgt første gang i 2015
 • Valgt som: formand
 • Medlem af økonomiudvalget

Formanden kan kontaktes på mail: formand.vesterled@gmail.com

KARINA BOTTOS:

 • Have 133, Krokusvej  6
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2018
 • Valgt som: kasserer
 • Medlem af økonomiudvalget

Kassereren kan kontaktes på mail: regnskab.vesterled@gmail.com

KENNERT LINDSKJOLD:

 • Have 20, Begoniavej 35
 • På valg i ulige år - valgt første gang i 2015
 • Valgt som: Bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen: 
 • Aflæsnng af vand og kontakt til Århus Vand

SUSANNE VESTERGÅRD ANDERSEN:

 • Have 55, Dahliavej 11
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2018
 • Valgt som bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen:
 • Rengøring og klargøring af fælleshuset

ANDERS BOISEN:

 • have 29
 • På valg i lige år
 • Valgt som suppleant i 2019 - og indtrådte i bestyrelsen pr. 3.6.2019
 • Ansvarsområder i bestyrelsen:

Vurderingsudvalget:

Jens Enevoldsen, have 89

Per Fink Isaksen, have 17

Palle Østrup, have 80

Suppleant: Torben Vindeløv

Revisorer

Lis Sørensen, have 9

Fie Valsted

suppleant: Jette Enevoldsen