Hvem er hvem?

Kontakt til bestyrelsen:

Vi opfordrer til, at der kommunikeres på mail eller telefon.

Kontakt til bestyrelsen sker via vores sædvanlige mail:hfvesterled@gmail.com

Formanden kan kontaktes på mail: formand.vesterled@gmail.com eller på haveforeningens mobiltelefon: 81 72 63 43 – hvor der kan indtales en besked på telefonsvarer. Den aflyttes hver onsdag i normal kontortid, hvor formanden også besvarer mails.

Kassereren kan kontaktes på mail: regnskab.vesterled@gmail.com .

For at gennemføre de nødvendige aftalte møder i 2020 med tilpas afstand, indrettes det store rum i Fælleshuset som ”kontor”.

BESTYRELSEN:

JAN AHRENDT:

 • Have 63, Erantisvej 1
 • På valg i ulige år - valgt første gang i 2015
 • Valgt som: formand
 • Medlem af økonomiudvalget

Opgaverne er bl.a. beskrevet i vedtægter og bestyrelsesvejledning for kolonihaveforbundet. Derudover kan der i bestyrelsen være vedtaget en opgavebeskrivelse for formandens arbejde i Vesterled.

Formanden kan kontaktes på mail: formand.vesterled@gmail.com

Ansvarsomrpåder i bestyrelsen:

"Hjemmeside":

 • Opdatere og udvikle foreningens hjemmeside

"Veje og p-pladser":

 • Plan for vedligeholdelse, indkøb af grus og samarbejde med andre haveejere der har meldt sig til vedligeholdelse af fælles veje.

STINE CHRISTENSEN:

 • Have 2, Akelejevej 4
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2021
 • Valgt som: kasserer
 • Medlem af økonomiudvalget

Opgaverne er bl.a. beskrevet i vedtægter og bestyrelsesvejledning for kolonihaveforbundet. Derudover kan der i bestyrelsen være vedtaget en opgavebeskrivelse for kassererens arbejde i Vesterled.

Kassereren kan kontaktes på mail: regnskab.vesterled@gmail.com

Ansvarsområder i bestyrelsen:

Forsikringer:

 • Fælles forsikring for haveejere: Kontaktperson på fælles forsikring og kontakt til forsikringsmægler.
 • Forsikringer for fælleshus og bestyrelsesmedlemmer.

CAMILLA SCHRIVER:

 • Have 3, Akelejevej 6
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2021
 • Valgt som bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen:

Næstformand:

 • Næstformand og sparringspartner ved havesalg
 • Næstformandens opgaver er bl.a. beskrevet i bestyrelsesvejledningen for kolonihaveforbundet

Forsikringer:

 • Fælles forsikring for haveejere: Kontaktperson på fælles forsikring og kontakt til forsikringsmægler.
 • Forsikringer for fælleshus og bestyrelsesmedlemmer.

KENNERT LINDSKJOLD:

 • Have 20, Begoniavej 35
 • På valg i ulige år - valgt første gang i 2015
 • Valgt som: Bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen: 

"Vand- og kloakmester":

 • Kontaktperson i forbindelse med vandproblemer på fælles vandanlæg, og kontakt til vvs-firma
 • Aflæsnng af vand og kontakt til Århus Vand
 • kontaktperson i forbindelse med kloakproblemer på fælles kloakanlæg, og kontakt til Risskov kloakservice

"El":

 • Tjek af udendørs lamper og elstik ved fælleshus og på fællesarealer, og kontakt til el-installatør

 

ANDERS BOISEN:

 • have 29
 • På valg i ulige år - valgt første gang i 2019
 • Valgt som bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen:

"Kommunikation":

 • Skrive nyhedsbreve m.m. 

 

"Hjemmeside":

 •  Opdatere og udvikle foreningens hjemmeside

 

GITTE UHRBAK SØRENSEN:

 • Have 1, Akelejevej 2
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2021
 • Valgt som: bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen:

"Veje og p-pladser":

 • Plan for vedligeholdelse, indkøb af grus og samarbejde med andre haveejere der har meldt sig til vedligeholdelse af fælles veje.

"Hjemmeside":

 • Opdatere og udvikle foreningens hjemmeside

SUSANNE HILLGAARD:

 • Have 58, Erantisvej 6
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2021
 • Valgt som: bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen:

Fælleshuset.

 • Plan for rengøring og vedligeholdelse af fælleshuset, og samarbejde med andre haveejere.

"Veje og p-pladser":

 • Plan for vedligeholdelse, indkøb af grus og samarbejde med andre haveejere der har meldt sig til vedligeholdelse af fælles veje.

Vurderingsudvalget:

Jens Enevoldsen, have 89

Per Fink Isaksen, have 17

Palle Østrup, have 80

Suppleant: Torben Vindeløv, have 112

Revisorer

Lis Sørensen, have 9

Fie Valsted, have 125

suppleant: Jette Enevoldsen, have 89