hvem er hvem - i HF Vesterled?

BESTYRELSEN:

JAN AHRENDT:

 • Have 63, Erantisvej 1
 • På valg i ulige år - valgt første gang i 2015
 • Valgt som: formand

KARINA BOTTOS:

 • Have 133, Krokusvej  6
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2018
 • Valgt som: kasserer

CARSTEN LANDER SØRENSEN:

 • Have 98, Gyvelvej 15
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2015
 • Valgt som: Bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen: 
 • Sekretær,
 • næstformand

JESPER THORUP ANDRESEN:

 • Have 49, Begoniavej 4
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2015
 • Valgt som: bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen: 
 • Tovholder på "den fælles forsikring",
 • kloakerings- og vandprojekt,
 • tovholder på vandåbning/-lukning,
 • tovholder på affaldsskure
 • veje

KENNERT LINDSKJOLD:

 • Have 20, Begoniavej 35
 • På valg i ulige år - valgt første gang i 2015
 • Valgt som: Bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen: 
 • Tovholder på kloakerings- og vandprojekt,
 • vandåbning/-lukning

MADS JENSEN:

 • Have 139, Jasminvej 6
 • På valg i ulige år - valgt første gang i 2017
 • Valgt som: bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen: 
 • Tovholder på affaldssortering,
 • kloakerings- og vandprojekt

SUSANNE VESTERGÅRD ANDERSEN:

 • Have 55, Dahliavej 11
 • På valg i lige år - valgt første gang i 2018
 • Valgt som bestyrelsesmedlem
 • Ansvarsområder i bestyrelsen:

KIM ROSENLUND SØRENSEN:

 • Have 101, Hyasintvej 10
 • På valg hver år - valgt første gang i 2017
 • Valgt som: 1. suppleant til bestyrelsen
 • Ansvarsområder i bestyrelsen: 
 • Veje,
 • Affaldsskure

Vurderingsudvalget:

Jens Enevoldsen, have 89

Per Fink Isaksen, have 17

Palle Østrup, have 80

 

Suppleant: Mads Mygind, have 36

Økonomiudvalg:

Tobias Juel Frandsen, kasserer

Jan Ahrendt, formand

 

Revisorer

Lis Sørensen, have 9

Fie Valsted

 

suppleant: Susanne Hillgaard

Aktivitetsudvalget

Lis Sørensen, have 9

Irene Iversen

Sommerfest-udvalg

Birthe Sørensen, have 63

Lis Sørensen, have 9