Nyhedsbreve fra bestyrelsen

Nyhedsbrev - juli 2016

Åbyhøj, den 12. juli 2016

Glæd dig til sommerfesten den 20. august.

Festudvalget er i fuld gang med at planlægge årets sommer- og jubilæumsfest lørdag den 20. august.

Teltet er bestilt. Det samme er den helstegte pattegris, som slagter Stjernholm leverer.

Om eftermiddagen vil der, som sidste år, være stort kaffe-kagebord og konkurrencer for børn og barnlige sjæle.

Fra klokken 18 vil der være spisning, sang og underholdning m.m. Bagefter vil der være dans. Nærmere program følger snarest.

Billetter til spisning sælges i uge 32. Der vil være billetsalg mandag d. 8.8., tirsdag d. 9.8., onsdag d. 10.8. og torsdag d. 11.8. – i tidsrummet kl. 17.30-18.30 i Fælleshuset.

Vi glæder os til at se jer alle til en eller flere af aktiviteterne den 20. august.

Hvem indstilles til flidspræmie?

Indstillinger til årets flidspræmie efterlyses. Ønsker du at indstille din nabo eller en anden kolonist i HF Vesterled til flidspræmie, må du gerne sende en mail til: hfvesterled@gmail.com senest tirsdag den 30. august – og du må gerne ”sætte et par ord på”/begrunde din indstilling. Herefter vil repræsentanter fra bestyrelsen sammen med ”præmievurderings-udvalget” bedømme de indkomne indstillinger.

Hvem indstilles til præmiehave og børnevenlig have?

Dorthe og en med-kolonist fra HF Charlottehøj har indstillet i alt 8 kolonihaver til kredskonsulentens bedømmelse. Kredskonsulenten skal ud af disse udtage 3 præmiehaver og 1 børnevenlig have.

Havesalg.

Efter havesæsonens åbning i april måned – er der til dato solgt 10 kolonihaver. Der er herudover aftalt møder om yderligere 2 havesalg i indeværende uge – således, at der inden sommerferien for alvor gør sit indtog på os alle, er solgt i alt 12 kolonihaver.

Når kolonihaver bliver solgt – får vi nye naboer: 

  • Have 88, beliggende Gyvelvej 8, er blevet solgt på internt salg til Dennis - med overtagelse 18. maj.

  • Have 108, beliggende Hyasintvej 3, er blevet solgt på internt salg til Inge - med overtagelse 19. maj.

  • Have 76, beliggende Begoniavej 10, er blevet solgt på ventelisten til Thomas og Stine - med overtagelse 1. juni.

  • Have 101, beliggende Hyasintvej 10, er blevet solgt på ventelisten til Kim - med overtagelse 30. juni.

  • Have 58, beliggende Erantisvej 6, er blevet solgt udenfor ventelisten til Susanne - med overtagelse 7. juli.

  • Have 48, beliggende Dahliavej 2, er blevet solgt på ventelisten til Stine og Daniel - med overtagelse 20. juni.

  • Have 81, beliggende Fresiavej 7, er blevet solgt på ventelisten til Lars - med overtagelse 21. juni.

  • Have 29, beliggende Begoniavej 17, er blevet solgt på ventelisten til Anders - med overtagelse 1. juli.

  • Have 45, beliggende Dahliavej 8, er blevet solgt på ventelisten til Tue og Camilla - med overtagelse 2. september.

  • Have 52, beliggende Dahliavej 5, er blevet solgt på ventelisten til Birgit og Martin – med overtagelse 14. juli.

Vi siger stort tillykke til de nye kolonihaveejere - og byder alle velkomne i vores fællesskab.

Derudover er der købere til følgende kolonihaver – hvor der er aftalt tidspunkt for havesalg:

Have 102, beliggende Hyasintvej 8 og Have 38, beliggende Åbyvej 99.

Hvad sker der i vores haveforening?

Hold dig løbende orienteret på vores hjemmeside: www.hf-vesterled.dk  eller ved opslag i udhængsskab eller på skraldeskure.

Kørsel i vores haveforening.

Der bliver for tiden flere og flere børnefamilier i vores haveforening – og dermed mere trafik på vejene af børn på cykler, børn der løber på besøg hos hinanden eller forældre der går tur med barnevognen. Derfor må vi på det kraftigste henstille til, at der ikke køres for stærkt – hverken i bil, på knallert eller på cykel. Vi skal passe på hinanden. Sænk farten – du når det nok!

Da andre jo også kører på vores veje, diskuterer vi for øjeblikket, sammen med repræsentanter for Bakkevang og Fritiden, mulighederne for eventuel fartbegrænsning og bedre skiltning.

Parkering.

Da der i perioder har holdt biler parkeret i længere tid på vores veje (ud for havelågen) – til stor gene for andre – bliver vi nødt til at indskærpe, at parkering kun er tilladt på vores P-pladser. Af- og pålæsning ved havelågen er tilladt i kortere tid – og herefter skal bilen fjernes.

Husk at selvom sommeren er over os – og dermed også ferietiden – vokser græsset og ukrudt i haverne, under hækkene og på vejene alligevel. Er du selv bortrejst i længere tid, anbefales det at få en god ven eller nabo til at kigge efter din have.

Vi ønsker alle en god sommerferie.

Med venlig  sommer hilsen

Jan Ahrendt