Færdsel og parkering i haveforeningens område

Kørsel i vores haveforening.

Der bliver for tiden flere og flere børnefamilier i vores haveforening – og dermed mere trafik på vejene af børn på cykler, børn der løber på besøg hos hinanden eller forældre der går tur med barnevognen.

Derfor må vi på det kraftigste henstille til, at der ikke køres for stærkt – hverken i bil, på knallert eller på cykel. Vi skal passe på hinanden.

Sænk farten – du når det nok!

Da andre jo også kører på vores veje, diskuterer vi for øjeblikket, sammen med repræsentanter for Bakkevang og Fritiden, mulighederne for eventuel fartbegrænsning og bedre skiltning.


 

Parkering:

Da der i perioder har holdt biler parkeret i længere tid på vores veje (ud for havelågen) – til stor gene for andre – bliver vi nødt til at indskærpe, at parkering kun er tilladt på vores P-pladser - for haveforeningens beboere og gæster!


 

Af- og pålæsning:

Af- og pålæsning ved havelågen er tilladt i kortere tid – og herefter skal bilen fjernes.