Haveforeningen Vesterled

🙂Velkommen til sæson 2021🙂

Vigtigt om beboelse og ophold i kolonihaven i vinterperioden

Det er ikke tilladt med beboelse i kolonihaven i perioden fra søndag den 31. oktober 2021 til lørdag den 26. marts 2022.

Ophold i kolonihaven er i vinterperioden kun tilladt mellem kl. 7.00 og kl. 21.00.

Sæt X i kalenderen

06-04-2022
Kontortid kl. 16.30-18
Første planlagte kontortid i sæson 2022 - med forbehold.

Kontoret er åbent i fælleshuset for foreningens medlemmer.
Der vil være mulighed for opskrivning på ventelisten.

Seneste nyt:

10-11-2021
Sidste tømning af affaldscontainere til restaffald, papir/pap og glas/metal er i uge 45, dvs. onsdag den 10. november 2021.
Der er bestilt vinteropbevaring og rengøring af containerne.
Affaldscontainerne vil blive hentet dagene efter sidste tømning.
05-11-2021
Det er ikke muligt for haveforeningens medlemmer at låne vores trailer i vinterperioden. Dette træder i kraft fra og med fredag den 5. november 2021.