Haveforeningen Vesterled

🙂Velkommen til sæson 2021🙂

Sæt X i kalenderen

13-10-2021
Kontortid kl. 16.30-18
Kontoret er åbent i fælleshuset for foreningens medlemmer.
Der vil være mulighed for opskrivning på ventelisten.
20-10-2021
Kontortid kl. 16.30-18
Kontoret er åbent i fælleshuset for foreningens medlemmer.
Der vil være mulighed for opskrivning på ventelisten.
27-10-2021
Kontortid kl. 16.30-18
Kontoret er åbent i fælleshuset for foreningens medlemmer.
Der vil være mulighed for opskrivning på ventelisten.
31-10-2021
Sæsonafslutning

Seneste nyt:

30-06-2021
Bestyrelsen efterlyser 2-3 haveejere til "udlånsgruppen".
Interesserede kolonister skal stå for udlån af diverse redskaber og værktøj m.m. til haveforeningens medlemmer.
Hvis du er interesseret skal du meddele bestyrelsen dette på mail: formand.vesterled@gmail.com , eller ved henvendelse i kontortiden.
De haveejere der udgør udlånsgruppen, vil få dette arbejde betalt som deltagelse i fællesarbejde.

Bestyrelsen, den 30.6.2021
05-06-2021
Det er muligt for haveforeningens medlemmer, at låne vores fælles redskaber og værktøj m.m. - se opslag her på vores hjemmeside
13-03-2021
Det er igen muligt for haveforeningens medlemmer at booke vores trailer - se opslag her på vores hjemmeside

Optagelse på ventelisten i 2021

Vi har på bestyrelsesmødet den 24. juli truffet beslutning om, at der igen åbnes for opskrivning på vores venteliste i forbindelse med opstart af kontortiderne fra og med onsdag den 11. august i tidsrummet 16.30-18.
Bestyrelsen har ligeledes truffet beslutning om at alle nye der bliver skrevet op på ventelisten i august måned 2021, samtidig har betalt for placering på ventelisten i 2022.