Om haveforeningen

Høringsmateriale om en ny handleplan for kolonihaveområdet i Århus Kommune:

http://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/boligen/kolonihaver.aspx

Høringsfristen er den 22. november 2017.

Høringsmateriale er udarbejdet på baggrund af "Notat om udvikling af handleplan for kolonihaveområdet i Århus Kommune":

https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Boligen/~/media/D5B782AFFCA24F41978221DEB58AF48D.pdf


 

Høringssvar skal sendes til: kolonihaver@mtm.aarhus.dk

 

Adfærd

Mangfoldighed og fællesskab, hvor der skal være plads til alle, indebærer:

 • at alle har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed,
 • at mobning, rygtedannelse og anden negativ adfærd ikke tolereres,
 • at chikanerier og forfølgelse er uacceptabelt,
 • at alle har ret til at kontakte formand eller næstformand, hvis der opleves episoder med krænkende handlinger,
 • at episoder med krænkende handlinger kan af formand eller næstformand følges op af mundtlig og skriftlig påtale, begrundet i uacceptabel adfærd,
 • at bestyrelsen efterfølgende bliver orienteret om den konkrete episode på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, og
 • at hvis en mundtlig og skriftlig påtale begrundet i uacceptabel adfærd ikke efterleves, kan bestyrelsen, som yderste konsekvens heraf, indlede en proces med krav om ophævelse af lejemål.

"Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis, udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende."

Denne præcisering af haveforeningens grundlæggende regler om adfærd er vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. september 2016

Mangfoldighed og fællesskab

I vores kolonihaveforening har vi et tæt fællesskab.  

Vi lever i sommerhalvåret tæt på hinanden og det kræver både rummelighed og hensyntagen. Vi har hver vores forskellige baggrunde og siger tingene på forskellige måder, alt afhængig af vores arbejdsmæssige og sociale kulturer. Vi er unge, gamle, enlige, par eller børnefamilier.  

Kort sagt har vi forskellige udgangspunkter for at indgå i et fælleskab.  

Forskellighederne skaber en vigtig mangfoldighed i dagligdagen, som vi skal værne om. Derfor må vi hele tiden sikre

 • at der er plads til alle,
 • at der er respekt for alle,
 • at der udvises den nødvendige rummelighed og hensyntagen,
 • at vedtægter, ordensregler og de fælles beslutninger efterleves.

Jan Ahrendt, formand

april 2015

Der er 142 kolonihaver i haveforeningen Vesterled.

Haveforeningen ligger i et roligt område i Åbyhøj, tæt på Brabrandstien. Vi har haveforeningen Fritiden og Bakkevang som nærmeste naboer. Her er et stille og roligt, man kan lige høre Åby kirkes klokke. Det er der rigtig mange der holder af. Høj musik og unødig støj er ikke velset.

Vesterled er en haveforening med mange forskellige mennesker, unge som gamle. Vi respekterer hinanden og værdsætter de forskelle vi har.

Når man køber en have  bliver man ejer af kolonihavehuset, men lejer jorden til billige penge - fordi vi er en haveforening.

Foreningen har love. vedtægter og regler, der skal holdes. Der er regler for husets størrelse. Der skal søges om tilladelse til at bygge om og til. Have og hæk skal holdes og klippes. Fællesarealerne har man også ansvar for. Der er fælles arbejdsdage flere gange i løbet af sæsonen. Der skal luges på fællesarealerne og andet, men der er også tid til hygge og det en god mulighed for at lære andre at kende.

Haveforeningen har en bestyrelse, der varetager driften af foreningen. Bestyrelsen skal også varetage at regler og love bliver overholdt.

Når man bliver medlem af en haveforening træder man også ind i et eksisterende fællesskab.

Det er vigtigt at værne om dette fællesskab. Det gør man bla. ved at deltage i det sociale liv i haveforeningen, være en god nabo og hilse på dem du møder.

Artikel i Aarhus Panorama om kolonihaveliv

Blot et par kilometer fra Aarhus´ pulserende midtpunkt ligger en lille oase. Væk fra trange lejligheder og betonbelagte baggårde. Her bliver fuglesang ikke overdøvet af trafikstøj, og man kan slikke sol på græsplænen og dyrke egen køkkenhave. Det lyder idyllist, og det er det egentlig også. Kolonihavelivet. Og nu er flere unge også i stigende grad begyndt at tage kolonihavelivet til sig. Tag med en tur i haveforeningen Vesterled i Aarhus, der i år kan fejre 75 års jubilæum. Her bor både yngre og ældre kolonister side om side.

Læs historien og interviewet i Aarhus Panorama her:

https://www.joomag.com/magazine/aarhus-panorama-september-2016/0865281001473167360

September 2016 

HF Vesterled på Google Street View

Googles fotobil kørte gennem haveforeningen i juli måned 2014.

Tag selv på tur - klik her:

https://www.google.dk/maps/@56.1467199,10.1635152,3a,75y,163.44h,84.57t/data=!3m6!1e1!3m4!1sblPJVuJRisYrl-gspa6x5w!2e0!7i13312!8i6656