Hold dig opdateret med informationer

Orientering fra bestyrelsen - udsendt den 14. juni 2020

Til alle kolonister i HF Vesterled

 

Fællesarbejde

Vores fælles områder trænger hårdt til at blive luget, og vi har igen store huller i vejene. Bestyrelsen indkalder derfor til fællesarbejde med afstand lørdag den 20. juni kl. 10-12. Mød op i jeres område, hvor I vil blive sat i arbejde og få jeres krydser. 

 

Der bliver ingen fælles afslutning, men Lise og Karina serverer nogle sandwich og øl og vand ude i områderne. Er du i tvivl om, hvor du skal møde, så kom ned til Fælleshuset - så vil du blive sendt videre.

 

Hvis du ikke kan deltage på lørdag, kan du melde dig til en lugetjans eller vejopfyldning – tidspunkt bestemmer du selv, men i forhold til vejene, skal man helst være 2-3 personer med en trailer. Send en mail til hfvesterled@gmail.com med oplysning om havenummer, hvilken opgave der bliver udført og hvornår.

 

Når opgaven er udført, skal der igen sendes en mail til hfvesterled@gmail.com – med oplysning om havenummer og hvilken opgave der er udført – så det sikres, at haven ”får sit kryds”. En repræsentant fra bestyrelsen vil tjekke, at opgaven er udført.

 

Grøn container

Vi nærmer os tidspunktet, hvor der skal klippes hæk. Vi får derfor leveret tre grønne containere fredag den 26. juni. De opsættes tre steder: ved fælleshuset og på begge p-pladser over for skraldeskuret. Containerne afhentes igen mandag den 29. juni. Husk de må kun indeholde haveaffald.

 

Havevandring

Karina og Lise fra bestyrelsen vil gå “havevandring” sidst i juni (konkret dato kommer senere), hvor der vil være fokus på ukrudt foran og under hækken og hækhøjde. 

 

Ifølge vores ordensregler må hækken max. være 1,60 meter, og alle skal sørge for at holde rent under hækken og på vejen ud til midten, ligesom man skal sørge for at fylde huller i sit eget vejstykke. (Dette gælder dog ikke vores tre “hovedveje”, Akelejevej, Begoniavej, Clematisvej, som klares i forbindelse med fællesarbejde).

 

Vandforbrug

Det er sommer og mange vander nu i deres have. Vi vil endnu engang gøre opmærksom på, at den enkelte kolonist nu skal betale for sit eget vandforbrug, som afregnes efter det vandur, I har fået opsat

 

Prisen for én kubikmeter vand er – efter kloakeringen – steget til cirka 48 kroner - hvilket er næsten en 3-dobling af den pris, vi tidligere har betalt. Den månedlige haveleje indeholder en acontobetaling af vandforbrug på 150 kroner. Hver kolonihave henlægger altså totalt 1.800 kroner pr. år til betaling af eget vandforbrug. Måske er det en god ide, at du holder øje med dit eget vandforbrug, så en eventuel ekstra regning ikke kommer som en overraskelse.

 

Afvikling af ordinær generalforsamling

Med de seneste udmeldinger fra regeringen omkring genåbning håber vi at kunne afvikle den ordinære generalforsamling sidst i august eller først i september.

Vi vil arbejde med at gøre det så forsvarligt som muligt og efter myndighedernes retningslinjer. 

 

Kontoret er fortsat lukket

Som tidligere meddelt holder kontoret fortsat lukket på grund af corona-situationen – foreløbig frem til sommerferien (uge 28-29-30-31). 

 

Bestyrelsen kan dog altid kontaktes via mail eller telefon:

 • Kontakt til bestyrelsen sker via vores sædvanlige mail: hfvesterled@gmail.com

 • Kassereren kan kontaktes på mail: regnskab.vesterled@gmail.com

 • Formanden kan kontaktes på mail: formand.vesterled@gmail.com

 • eller på haveforeningens mobiltelefon: 81 72 63 43 – hvor der kan indtales en besked på telefonsvarer. Den aflyttes hver onsdag i normal kontortid, hvor formanden også besvarer mails.

Med venlig sommerhilsen

Jan Ahrendt, formand


 

Orientering fra bestyrelsen - udsendt 5. maj 2020:

Til alle kolonister i HF Vesterled.

Information fra Århus Vand om udskiftning af vandmåler:

Udskiftning af vandmåler nr. 8436117 er planlagt til mandag den 11. maj i tidsrummet kl. 07.00-09.30 – hvor der vil blive lukket for vandet mens der arbejdes på udskiftningen.

Kontoret er fortsat lukket!

Bestyrelsen har på sit møde den 29. april besluttet fortsat at holde kontoret lukket på grund af den aktuelle corona-situation – foreløbig frem til sommerferien.

Vi skal passe på os selv og hinanden med afstand – og dette ønsker vi også at håndhæve i bestyrelsen.

Kontakt til bestyrelsen:

Vi opfordrer til, at vi i stedet kommunikerer på mail og telefon.Kontakt til bestyrelsen sker via vores sædvanlige mail: hfvesterled@gmail.com

Formanden kan kontaktes på mail: formand.vesterled@gmail.com eller på haveforeningens mobiltelefon: 81 72 63 43 – hvor der kan indtales en besked på telefonsvarer. Den aflyttes hver onsdag i normal kontortid, hvor formanden også besvarer mails.

Kassereren kan kontaktes på mail: regnskab.vesterled@gmail.com .

For at gennemføre de nødvendige aftalte aktiviteter med tilpas afstand, indrettes det store rum i Fælleshuset som ”kontor”.

Salg af kolonihave:

Hvis du ønsker at sælge din kolonihave, skal du sende en mail til formanden på følgende adresse: formand.vesterled@gmail.com, med oplysning om havens adresse og havenummer.

Du vil herefter blive kontaktet for at aftale et møde i fælleshuset, hvor de nødvendige dokumenter udfyldes og underskrives.

Ansøgning om byggetilladelse:

Hvis du ønsker at bygge om eller til, skal du sende en mail til formanden på følgende adresse: formand.vesterled@gmail.com.

Du vil herefter blive kontaktet for at aftale et møde i fælleshuset, hvor byggetegningerne gennemgås og en ansøgning udfyldes og underskrives. 

Fælleshuset udlejes ikke i 2020:

Bestyrelsen har besluttet, at det ikke er muligt at leje fælleshuset i denne sæson. Beslutningen er begrundet i følgende:

 • Der kan ikke sikres den anbefalede afstand ved større selskaber i fællesrummet.
 • Det kan ikke sikres, at der ikke vil være fysisk kontakt når man er flere der bevæger sig rundt i fælleshuset samtidigt – blandt andet gennem den smalle gang, der giver adgang til både køkken og toilet.
 • Der kan ikke sikres den nødvendige rengøring på toilettet, der anbefales af myndighederne.

Ventelisten er lukket for tilskrivning i 2020:

Da kontoret fortsat vil være lukket – foreløbig i perioden frem til sommerferien – besluttede bestyrelsen, at det i år ikke er muligt for nye at blive skrevet på venteliste.

Ventelisten består således af dem, der har fornyet deres placering på ventelisten, og er som sædvanlig synlig på hjemmesiden. Ventelisten vil stadig få tilsendt salgsopstilling, når der sættes en kolonihave til salg. Vi har lige nu omkring 100 på vores venteliste, så vi forventer, at der er købere nok til de haver, som sættes til salg.

Fællesarbejde i 2020:

På grund af den ekstraordinære situation i år, besluttede bestyrelsen, at hver have maksimalt kan blive opkrævet 400 kr. for manglende deltagelse i fællesarbejde i denne sæson. Det betyder, at hver have kun skal deltage i fællesarbejde 1 gang i år – svarende til omkring 2 timers fællesarbejde på en konkret opgave.

Det afsluttende hyggelige samvær ved fælleshuset er i år aflyst.

Procedure for fællesarbejde:

 • Fællesarbejde annonceres via mails til alle medlemmer fra hfvesterled@gmail.com – med information om de konkrete opgaver.
 • De haver, der er interesserede i at deltage i en konkret opgave, skal svare tilbage på samme mail – med oplysning om havenummer, hvilken opgave og hvornår den vil blive udført. Hvis flere haver deltager på samme tid, skal der sikres den nødvendige afstand.
 • Når opgaven er udført, skal der igen sendes en mail til hfvesterled@gmail.com – med oplysning om havenummer og hvilken opgave der er udført – så det sikres, at haven ”får sit kryds”.
 • En repræsentant fra bestyrelsen vil tjekke at opgaven er udført.

Samme procedure var gældende for det første fællesarbejde i år med opfyldning af huller i  hovedvejene – og det fungerede rigtig godt. Der deltog dengang 8 haver på den konkrete opgave, og vi vil gerne sige jer alle tak for den fælles indsats – der blev udført på forskellige tidspunkter.

Renovation:

I år er der tømning af restaffald hver onsdag og tømning af genanvendeligt affald hver 4. onsdag. Datoerne kan ses på hjemmesiden.

Det er vigtigt, at der IKKE sættes affald på fliserne foran og ved siden af affaldsskurerne, da renovationsarbejderne så ikke kan komme til at tømme vores containere. Hvis der står affald, der forhindre deres arbejde, vil de køre videre – med det resultat at vi ikke får tømt containerne, hvilket vi oplevede flere gange i sidste sæson.

Storskrald:

Vi har ét sted i haveforeningen, hvor det er muligt at få afhentet storskrald, nemlig ved skraldeskuret på Begoniavej. Bestilling foregår via hjemmesiden https://www.aarhus.dk/storskrald

Som afhentningsadresse skrives: "Åbyvej 85, 8230 Åbyhøj", der er den officielle adresse på skraldeskuret ved Begoniavej. Storskrald skal placeres på højre side af skraldeskuret, og må IKKE placeres på fliserne, da det vil forhindre, at containere kan blive tømt af renovationsarbejderne.

Hvis du har bestilt storskrald er det dit ansvar at holde øje med, at det bliver afhentet. Der har været problemer flere gange i år, da skraldebilerne har problemer med at dreje ind på vores veje, da bilerne holder for tæt på Åbyvej.

Hold dig orienteret på haveforeningens hjemmeside:

Der har været foretaget nogle ændringer og opdateringer på haveforeningens hjemmeside, og der vil komme yderlige opdateringer. Dette skulle gerne betyde, at den er mere informativ og brugbar for os alle – og at den er nemmere at finde rundt i.

Derfor vil vi opfordre til at I holder jer orienteret på hjemmesiden: http://www.hf-vesterled.dk/

Århuskredsen åbner forsigtig op for besøg fra den 5. maj:

Århuskredsen har besluttet at åbne forsigtig op for besøg på kontoret – med følgende forholdsregler:

”Henvendelser til Steen eller Johnny foregår stadig kun efter aftale og med indgang af bagindgangen

Vi har på møde i bestyrelsen besluttet at genåbne byggeudvalget for godkendelse af byggeansøgninger, under hensyntagen til reglen – hold afstand.

Vi åbner pr. 5 maj men med begrænset kapacitet.

Der vil i første omgang kun blive lukket en person ind på kontoret af gangen, og der er kun en til at sagsbehandle. Det giver selvsagt mulighed for færre sager end sædvanlig, og det er derfor udelukkende byggeansøgninger, der vil blive behandlet. Ventetiden foregår udenfor, så klæd jer på efter det. Åbningstiden er fra 17 – 19.30. Den sidste ansøgning behandles kl. 19.30, hvorefter kontoret lukker.

Byggeansøgninger skal være godkendt af jeres formand og være underskrevet af formand og ansøger.”

Se nærmere på Århuskredsens hjemmeside: https://aarhuskredsen.dk/

Afvikling af ordinær generalforsamling i 2020

Bestyrelsen vil på sit næste ordinære bestyrelsesmøde den 27. maj drøfte, om det er muligt at afvikle den udsatte ordinære generalforsamling inden sommerferien. Det vil naturligvis afhænge af udmeldingerne fra de officielle myndigheder.

Hvis der gives mulighed for, at vi kan afvikle generalforsamlingen, vil vi arbejde med at gøre det så forsvarligt som muligt og efter myndighedernes retningslinjer. Generalforsamlingen vil blive afviklet i et større lokale, så vi kan sikre overholdelse af de nødvendige afstande til hinanden.

Bom opsat i HF Fritiden ved boldbanen og mod Akelejevej.

HF Fritiden har opsat en bom på en af deres veje ved boldbanen og mod Akelejevej. Det betyder, at der ikke længere kan køres igennem i bil, men gående og cykler kan fortsat passere.

Vi har i bestyrelsen modtaget mails fra bestyrelsen i HF Fritiden, hvor de begrunder, hvorfor de har gjort det. Vores naboer i Fritiden skriver blandt andet:

Vejen bag om, langs med fodboldbanerne, er en del af HF Fritidens matrikel.

HF Fritiden har snakket med kommune og brandmyndigheder om de regner den for en brandvej, det gør de ikke.

Vi sætter en bom op - oppe ved Akelejevej, og det er der bl.a. flere grunde til:

1: Så det ikke bliver en "rundkørsel", som det er lige nu.

2: Vi kan lave p-pladser og bruge stykket langs fodboldbanerne anderledes.

3: Vi oplever en del fra både Bakkevang og Vesterled, som kører den vej ned og tømmer deres affald af på vores grøntaffaldsplads. Det håber vi også, vi får stoppet.

4: Vores vej bag boldbanerne bliver på trods af huller brugt til ræs.

Bommen er blevet låst - men skulle I have brug for at få den åbnet (i forbindelse med at store lastbiler eller lignende skal igennem) skal I sende en mail til: fritiden@gmail.com – og vi vil låse den op efter aftale.

En anden ting er det pres vi efterhånden mærker i Fritiden, da der bliver bygget mere på Fragtcentralgrunden og området omkring vores haveforening, så nu har vi lukket nogle havegange ud mod Lokesvej ved at plante tjørn. Den ene havegang havde udviklet sig til hundetoilet for Åbyhøj...

Vi er ret trætte af at lukke af og lukke os mere inde, men vi er pressede af de 5000 mennesker der skal bo på Lokesvej….”

Bestyrelsen har behandlet henvendelsen fra Fritiden – og var forstående overfor Fritidens begrundelser. Vi oplever selv et øget pres fra de nye bebyggelser i vores nærområde – og ønsker et øget samarbejde med vores naboer i HF Fritiden og HF Bakkevang, så vi i fællesskab kan igangsætte initiativer der vil styrke ”vores grønne oase i Gl. Åby”. Vi ønsker et godt naboskab.

Hvis vi oplever en øget trafik op ad Akelejevej – hvor forældre kører deres børn op til boldbanerne – vil vi tage initiativ til opsætning af skilte ved Åbyvej, hvor de tydeligt gøres opmærksom på, at den officielle vej til boldbanerne i bil er via Lokesvej – og at der IKKE må køres op ad Akelejevej.

På bestyrelsens vegne Jan

Orientering fra bestyrelsen - udsendt 21. marts 2020:

Vigtig orientering til haveejere i HF Vesterled om foranstaltninger i forhold til Corona-virus – opdateret pr. 21.3.2020.

Hele Danmark er hårdt præget af Corona-virussens hurtige spredning, med de omfattende og nødvendige foranstaltninger, der på den baggrund er iværksat for at bremse spredningen hurtigst muligt.

Bestyrelsen i HF Vesterled har på den baggrund taget følgende tiltag:

Alle arrangementer og aktiviteter der har været planlagt i haveforeningen er aflyst – til og med søndag den 3. maj 2020.

Vi følger nøje udviklingen og er opmærksomme på yderlige tiltag og retningslinjer fra sundhedsstyrelsen og regeringen.

Dette betyder:

At arrangementet med standerhejsning den 28. marts er aflyst,

At Fælleshuset i denne periode er lukket, og ikke kan udlejes,

At kontortiderne i april måned er aflyst.

At vigtige spørgsmål, der absolut ikke kan vente med at blive besvaret til maj måned, skal sendes til formanden på mail til hfvesterled@gmail.com. Vi opfordrer til, at der ikke sendes unødvendige mails.

At fællesarbejdet den 18. april er aflyst,

At bestyrelsesmøderne i denne periode afvikles på andre måder - pr. mail, telefon og lignende,

At der i april måned IKKE kan skrives nye op på ventelisten,

At der i april måned IKKE kan foretages vurdering og havesalg,

At alle haveejere skal følge sundhedsstyrelsens råd og anbefalinger, og

At vi alle passer godt på os selv og hinanden.

Med venlig hilsen Jan Ahrendt