Hold dig opdateret med informationer

Nyhedsbrev pr. 7. juni 2021:

Hej alle,
 
Siden sidste nyhedsbrev har vi holdt to bestyrelsesmøder, og vi har igen lige et par ting, vi gerne vil dele med jer:
 
Japansk Pileurt:
I nogle haver findes den japanske pileurt, som er en invasiv art, som faktisk ikke er lovlig at have i sin have. Hvis den dukker op i græsplænen, kan man have succes med at køre hen over den med græsslåmaskinen 3-4 gange, indtil den “giver op”.
 
Vi kan i øvrigt henvise til denne artikel om japansk pileurt (ikke at forveksle med Japansk Pil) her: https://haveselskabet.dk/invasive-pileurt
 
Foreningens trailer:
Til nye medlemmer gør vi opmærksom på, at foreningens trailer kan bookes hos Lise Bjerg, enten via Facebook eller på mail: lisefraskagen@gmail.com. Man anmoder til Lise om et ønsket lejetidspunkt, og hun melder tilbage med besked, om eller hvornår den er ledig. Hvis man ikke har koden til nøgleskabet bag det blå skur, kan Lise oplyse den.

Skraldeskurene:
Vær opmærksom på ikke at stille storskrald eller lign. foran skraldespandene inde i skurene, da renovations-folkene ikke vil tømme affaldscontainerne ellers. Det er fra i denne uge muligt at aflevere batterier i skurene i to sorte bokse, som bliver hængt op på væggen.
 
Stille søndage:
Vær i øvrigt også venligst opmærksom på, at der jævnfør vores ordensreglement ikke må være større motordrevne maskiner (såsom græsslåmaskiner, maskinsave, hækkeklippere osv.) tændt om søndagen i tidsrummet fra kl. 12-15 i perioden d. 01. maj - 01. oktober.
 
Vedr. den ordinære generalforsamling d. 28-06
Indkaldelse vil blive udsendt til alle haveforeningens medlemmer tirsdag den 8. juni.
• Corona-pas: du skal medbringe en negativ corona-test (maks 72 timer gammel) – eller et gyldigt corona-pas. Skal vises ved ankomst.
• Ved ankomst bedes I udfylde en blanket med oplysninger om navn, telefonnummer og havenummer til evt. senere smitteopsporing.
• Mødet har en forventet bagkant kl. 22:00
 
Med venlig kolonihave hilsen
Jan og Anders

Nyhedsbrev pr. april 2021:

Forår i Vesterled HF

Hej alle medkolonister i Vesterled.

Nu har vi i bestyrelsen holdt forårets første møde og vil i den forbindelse gerne lige opdatere jer alle om et par ændringer og tiltag:

- Nyhedsbrev og Facebook: Vi har besluttet, at vi i bestyrelsen fremover vil fremsende et nyhedsbrev som dette pr. mail, efter hvert bestyrelsesmøde. På den måde kan du blive opdateret på de mest væsentlige ændringer, der vedrører det daglige liv i Vesterled. Som bestyrelse vil vi også benytte os af opslag på foreningens facebook-gruppe, når vi gerne vil dele praktisk viden eller tips af ikke-politisk karakter med medlemmerne.

Trailer: Det er fortsat Lise Bjerg, der står for udlån af haveforeningens trailer. Ved fremtidig leje af foreningens trailer, bedes du tage et billede af traileren og sende til Lise Bjerg, såfremt der opdages en skade på traileren, inden du benytter traileren. På den måde kan du som lejer være bedre sikret ift. evt. placering af ansvar for skaden – og vi får nemmere ved at sikre en reparation. Billedet/billederne kan sendes til Lise enten via Facebook/Messenger eller på mail: lisefraskagen@gmail.com

- Skuret ved fælleshuset: Vi skal have ryddet op i skuret og også have udført lidt vedligehold af mindre karakter på bygningen. Derudover vil bestyrelsen høre om 1-2 medkolonister kunne tænke sig at være ansvarlige for udlån af fælles materiel i skuret. De frivillige vil som belønning blive fritaget for fællesarbejde. Henvendelse hos enten Jan eller Susanne Andersen.

- Fælleshuset: Der ”annonceres” efter 2-3 interesserede kolonister til opgaven med opsyn, oprydning/rengøring og plan for indendørs vedligeholdelse af Fælleshuset. Derudover vil der være opsyn med udendørs arealer, plan for udendørs vedligehold og græsslåning. Bestyrelsen vedtog at Susanne er tovholder for Fælleshuset, og at der skal udarbejdes en plan, så arbejdet bliver fordelt på alle i gruppen. Interesserede får dette betalt som fællesarbejde. Er du interesseret i denne opgave kan du sende en mail til: formand.vesterled@gmail.com .

Der vil være mulighed for at aftale store vedligeholdelse-projekter af Fælleshuset som fællesarbejde for andre medkolonister, ved at kontakte bestyrelsen.

- Skraldeskurene: Vil være ulåste fra og med denne sæson. Hængelåsene vil blive gemt, og vi opfordre til at nøglerne gemmes, da det er systemnøgler. Låsene og nøglerne kan blive aktuelle til andre formål.

- Hjemmeside: Vi kunne i bestyrelsen også godt bruge ”en lille hånd” fra en IT-kyndig medkolonist til opdatering af foreningens hjemmeside. Hvis du har viden om og erfaring med en ny og mere moderne hjemmeside der kunne være brugbar for haveforeningen, og du vil være med i opsætningen af denne, må du gerne henvende dig til Jan eller Andres Boisen. Der kan sendes en mail til: formand.vesterled@gmail.com . Hvis flere henvender sig, vil vi oprette en gruppe. Arbejdet kommer til at foregå i samarbejde med bestyrelsen.

Vi kunne i bestyrelsen også godt bruge en lille hånd fra en IT-kyndig medkolonist til opdatering af foreningens nuværende hjemmeside. Her er tale om mindre opgaver, såsom opdatering af tekst og billedmateriale. Foreningens hjemmeside er relativt nem at betjene fra platformen 123hjemmeside.dk. Den frivillige vil som belønning blive fritaget for fællesarbejde. Har du ideer og forslag til forbedring med anden opsætning, nye tekster og billeder, kan du henvende dig hos enten Jan eller Anders Boisen.

- Brug af fælleshuset under Corona: Vi har besluttet, at der ved havesalg, og andre længerevarende møder i fælleshuset, skal påvises en negativ Corona-test der er maksimum 72 timer gammel. Derudover skal der bæres mundbind når man bevæger sig rundt i fælleshuset.

Ved kontortider, hvortil der bookes tid på mail: formand.vesterled@gmail.com , skal der bæres mundbind når man bevæger sig rundt i fælleshuset.

Det er fortsat ikke muligt at leje fælleshuset.

- Vejene: Vejenes tilstand var et stort punkt på vores bestyrelsesmøde. Der har været afholdt møde med formændene for HF Fritiden og HF Bakkevalg, hvor der blev snakket om mulighederne for fælles løsninger, da vi jo alle bruger samme ”hovedveje” fra og til Åbyvej. Disse snakker om løsningsforslag fortsætter i bestyrelsen, og vi følger det op på næste møde. Da vi har modtaget mails fra nogle af vores medlemmer med løsningsforslag m.m., vil disse også indgå i vores overvejelser – og vi vil tage kontakt til jer.

- Generalforsamling: Som det ser ud nu, kan vi tidligst afholde generalforsamling i august/september måned. Vi vedtog på bestyrelsesmødet, at der på den kommende generalforsamling, kun kan deltage 1 kolonist fra hver have, der hver får tildelt 2 stemmer. Dette er for at minimere smitterisiko for vores medlemmer der er i den udsatte gruppe.

I bestyrelsen glæder vi os til at komme i gang med forårets sysler og ikke mindst at komme ud og nyde foreningslivet i det gode vejr!

De bedste forårshilsner,

på bestyrelsens vegne

Anders Boisen og Jan

Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune:

Pressemeddelelse Aarhus Kommune www.aarhus.dk

Aarhus 3. december 2020

Aarhusianske kolonihaveejere kan gå i selvisolation

Der er behov for særlige løsninger til at begrænse smittespredningen af corona. Erhvervsstyrelsen har derfor åbnet for, at man i vinterhalvåret kan bruge sin kolonihave, hvis man ikke har andre muligheder for selvisolation. Det gælder også i Aarhus Kommune.

Normalt er det ikke tilladt at overnatte i sin kolonihave uden for sæsonen, som i Aarhus løber frem til den sidste søndag i oktober. Men denne begrænsning gælder altså ikke i vinteren 2020/2021.

Aarhusianerne kan i år bruge deres kolonihaver, hvis de får brug for at isolere sig selv i forbindelse med coronapandemien. Aarhus Kommune forventer dog at vende tilbage til de almindelige regler for overnatning allerede i næste sæson, så kolonihaverne igen kun må bruges fra april til og med oktober.

”Jeg har i løbet af efteråret fået flere henvendelser fra borgere, som gerne ville bruge deres kolonihave til at gå i selvisolation. Jeg er glad for, at reglerne nu tager højde for den ekstraordinære situation, vi befinder os i. Når vi vender tilbage til mere almindelige tilstande, vender vi også tilbage til de normale regler,” siger Bünyamin Simsek, rådmand i Teknik og Miljø.

Teknik og Miljø opfordrer til, at man kontakter bestyrelsen i sin lokale haveforening, hvis man tager et ”corona-ophold” i sin kolonihave.

Kontakt

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, 21 94 72 57

Peter C. Trolle, afdelingsleder i Teknik og Miljø, 89 40 24 97

Fakta

Erhvervsstyrelsen oplyser, at der i vinterhalvåret kan tillades flere kortere ophold i kolonihaveområder under coronapandemien. Flere kortere ophold kan f.eks. være ophold af 3-4 ugers varighed, ad flere omgange.

Det er fortsat ikke muligt at anvende kolonihaver som bopæl i størstedelen af vinterhalvåret. Opholdene må sammenlagt ikke udgøre mere end halvdelen af vinterhalvåret.

Det normale forbud mod vinterophold i kolonihavehuse er bl.a. begrundet i, at en del kolonihavehuse ikke lever op til gængs bygningsstandard, herunder kravene i bygningsreglementet. Desuden kan der være udfordringer i vinterhalvåret med at sikre fornødenheder som vand, varme, sanitet, renovation m.v.

Følg med i seneste nyt fra Teknik og Miljø på:

https://www.facebook.com/NaturMiljoAarhus/

https://www.facebook.com/TrafikAarhus/

https://www.facebook.com/ViUdviklerAarhus/

https://dk.linkedin.com/company/teknik-og-miljoe-aarhus-kommune