Byggereglement

Byggeretningslinier

De aktuelle byggeretningslinier kan du finde på Kolonihaveforbundets Århuskreds´ hjemmeside:

http://aarhuskredsen.dk/regler-vedtaegter

 

 

Tillæg til lejekontrakt - med nye regler/fortolkning af byggeregler med bebyggelse af kolonihavehuse op til 50 m2

Byrådets vedtagelse om udvidelse af byggemuligheder i kolonihaver

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 2. december 2015 - vedrørende endelig vedtagelse af tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013 om udvidelse af byggemulighed i kolonihaver - kan læses ved at klikke på nedenstående link:

https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2015/2015-12-02/Referat-bdb0/Kommuneplantillaeg-nr-56-Byggemulighed.aspx

 


Der skal fortsat søges byggetilladelse efter gældende regler - inden byggeri/udvidelse igangsættes!!