Gebyrliste

Vurdering og Byggeansøgning:

Vurderingsgebyr 1060 kr. Indbetales af haveejer på haveforeningens bankkonto, inden vurdering kan foretages.

Anke af vurdering 1386 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen hvis haveforeningens vurderingsrapport ikke accepteres.

Byggeansøgning og byggesyn 750 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen.

Efterfølgende omsyn 250 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen.

Gebyrliste:

Ventelistegebyr 200 kr. Indbetales i forbindelse med optagelse på venteliste.

Havesalg 600 kr. Indbetales af sælger i forbindelse med udfyldelse af salgs- og købsdokumenter.

Medlemskontigent 200 kr. Indbetales af køber i forbindelse med udfyldelse af salgs- og købsdomumenter.

 

Disse gebyrer vil blive opkrævet i forbindelse med efterfølgende opkrævning af haveleje:

Ved manglende tilmelding til betalingsservice/PBS - betales 100 kr.

Ved manglende oplysning om adresseændring - betales 100 kr.

Ved for sen indbetaling af haveleje - betales 100 kr.

Ved manglende deltagelse i fællesarbejde - betales 400 kr. pr. gang. Der kan maximalt opkræves 800 kr.

Kravet for deltagelse i fællesarbejdet pr. have er:

  • deltagelse i 2 dages fællesarbejde - for én deltager pr. have (i alt ca. 4 timer), eller
  • deltagelse i 1 dags fællesarbejde - for 2 deltagere pr. have (i alt ca. 4 timer), eller
  • ca. 4 timers arbejde for haveforeningen på andre tidspunkter, hvor arbejde og tidspunkt aftales med bestyrelse eller vejformænd, eller
  • servicering (såsom bagning af kager, lave kaffe m.m.) i forbindelse med fælles arbejdsdage eller andre arrangementer i sæsonen, der ligeledes er aftalt med bestyrelse eller vejformænd.