Gebyrliste 2017

Vurdering og Byggeansøgning:

Vurderingsgebyr 1060 kr. Indbetales af haveejer på haveforeningens bankkonto, inden vurdering kan foretages.

Anke af vurdering 1386 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen hvis haveforeningens vurderingsrapport ikke accepteres.

Byggeansøgning og byggesyn 750 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen.

Efterfølgende omsyn 250 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen.

Gebyrliste:

Ventelistegebyr 200 kr. Indbetales i forbindelse med optagelse på venteliste.

Havesalg 600 kr. Indbetales af sælger i forbindelse med udfyldelse af salgs- og købsdokumenter.

Medlemskontigent 200 kr. Indbetales af køber i forbindelse med udfyldelse af salgs- og købsdomumenter.

 

Disse gebyrer vil blive opkrævet i forbindelse med efterfølgende opkrævning af haveleje:

Ved manglende tilmelding til betalingsservice - betales 100 kr. pr. opkrævning.

Ved assistance i forbindelse med vandåbning - betales 150 kr.

Ved manglende oplysning om adresseændring - betales 100 kr. samt evt. portoudgift.

Ved for sen indbetaling af haveleje - betales 250 kr. samt evt. portoudgift.

Ved manglende deltagelse i fællesarbejde - betales 200 kr. pr. gang. Der kan maximalt opkræves 400 kr. Hver have skal 2 gange i løbet af en sæson, deltage i fællesarbejde eller andet arbejde, efter aftale med bestyrelsen.