Renovation i Vesterled

Tømning af affald i 2020

Restaffald tømmes hver onsdag.

Genanvendeligt affald (pap, papir, glas og metal) tømmes hver 4. onsdag på flg. datoer:

22. april, 20. maj, 17. juni, 15. juli, 12. august, 9. september, 7. oktober. Sidste tømning er onsdag den 4. november.

Oplysningerne om de nævnte tidspunkter er sendt fra AffaldVarme den 14.4.2020. Bliver der senere meddelt andre tidspunkter for tømninger, vil datoerne her efterfølgende blive rettet til.

Det er vigtigt, at containerne ikke er overfyldte, da de så ikke tømmes. Og at containerne kan trækkes ud på fliserne. Dvs. der må ikke stilles noget (f.eks. storskrald) på fliserne.