Container til haveaffald

Vi gentager successen, hvor alle vores haveejere kan komme af med hækafklip og andet grønt haveaffald

  • lørdag den 2. og søndag den 3. oktober 2021

Vi har fået en aftale med Marius Pedersen om levering af 3 Maxi-containere til haveaffald, der placeres fredag den 1.10. – og afhentes mandag den 4.10.

Der vil derfor være mulighed for at komme af med haveaffald både lørdag og søndag.

Containerne placeres på tre af vores P-pladser:

  • Begoniavej (P-pladsen overfor skraldeskur),
  • Clematisvej (P-pladsen mellem Fresiavej og Gyvelvej) og
  • Clematisvej (P-pladsen ved Krokusvej – ved Fælleshuset)

Områderne på P-pladserne vil blive afmærket i løbet af onsdagen – så det sikres, at ingen biler bliver parkeret på de afmærkede pladser.