Fællesarbejde i HF Vesterled

Fællesarbejde lørdag den 11. maj 2019 kl. 10-12

Opgaver: 

Fællesarbejde i de 4 områder: 

Område A (haverne 32 – 76 og 142) – der omfatter haveejere på Åbyvej, Dahliavej,

Erantisvej, Fresiavej lige numre og Begoniavej 2 - 10:

- mødes på P-pladsen ved Fælleshuset med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt ved fælleshuset, skuret og i hæk ved fælleshuset og mod børnehave.

Tovholder er bestyrelsen.

--

Område B (haverne 77 – 122) – der omfatter haveejere på Fresiavej ulige numre,

Gyvelvej, Hyasintvej, Irisvej 6 - 18 og Begoniavej 12 – 18:

- mødes på P-pladsen ved Clematisvej med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på p-pladser, ved affaldsskur og ukrudt i fælles hæk mod Krokusvej.

Tovholder er Lissie Jensen, have 80.

 --

Område C (haverne 1 – 31, 140 og 141) – der omfatter haveejere på Akelejevej lige

numre, Begoniavej ulige numre og Irisvej 2 og 4:

- mødes på P-plads ved Akelejevej/Begoniavej v/ affaldsskur med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på P-plads og ved affaldsskur.

Tovholder er Malene Valsted, have 34.

 --

Område D (haverne 123 – 139) – der omfatter haveejere på Clematisvej 4 – 18,

Jasminvej 2 – 10 og Krokusvej:

- mødes på trailerpladsen på Jasminvej med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på trailerplads.

Tovholder er bestyrelsen.

 --

Ekstra opgave til fællesarbejde på lørdag kl. 10-12:

For de kolonister der evt. har fået mangelfuld reetablering, i forbindelse med Danjords gravearbejde med vandledning i kolonihaven – hvor reetableringen omfatter påfyldning af jord og såning af græs – er der mulighed for at få hjælp til dette arbejde under fællesarbejdet på lørdag. 

Ønsker du hjælp i henhold til ovenstående, skal du henvende dig til bestyrelsen, enten ved at svare på denne mail, eller komme ned i kontortiden den 8. maj – husk at orientere om havens nummer, adresse og opgavens omfang. Betingelsen er, at du selv er tilstede i egen have, og tager en hånd med. 

Har du lyst til, sammen med andre, at deltage i denne ekstraordinære opgave, skal du møde op ved fælleshuset på lørdag kl. 10.

Tovholder er bestyrelsen.

 --

Ekstra opgave til fællesarbejde på lørdag kl. 10-12:

Oprydning i skuret ved Fælleshuset, samt sortering og opmærkning af materiel og værktøj.

Har du lyst til, sammen med andre, at deltage i denne ekstraordinære opgave, skal du møde op ved fælleshuset på lørdag kl. 10.

Tovholder er bestyrelsen.

  --

Opgave 1 - Mulighed for fællesarbejde i den kommende uge 20:

Da Danjord skulle have flyttet al deres materiel og skurvogne m.m. senest onsdag den 15. maj, er der mulighed for at aftale fællesarbejde umiddelbart herefter, så vi sikrer at vores fælles områder, der har været ”besat” af Danjord i et år, bliver gået efter.

Har du lyst til og mulighed for, sammen med andre, at deltage i denne ekstraordinære opgave, skal du henvende dig til bestyrelsen i kontortiden.

 --

Opgave 2 - Mulighed for fællesarbejde på andet tidspunkt:

Etablering af fast plads til papircontainere ved siden af de 2 skraldeskure, hvor containerne skal stå på fliser, af hensyn til tømning. Herved frigøres plads i skraldeskurene.

Har du lyst til og mulighed for, sammen med andre, at deltage i denne ekstraordinære opgave, skal du henvende dig til bestyrelsen i kontortiden.

 --

Opgave 3 - Mulighed for fællesarbejde på andet tidspunkt:

Etablering af fast plads til ”storskrald”, ved siden af skraldeskuret på Begoniavej. Herved undgår vi at storskrald bliver sat foran skraldeskuret!

Har du lyst til og mulighed for, sammen med andre, at deltage i denne ekstraordinære opgave, skal du henvende dig til bestyrelsen i kontortiden.

 --

Opgave 4 - Mulighed for fællesarbejde på andet tidspunkt:

Etablering af fast p-plads til Vesterleds trailer ved skuret ved fælleshuset. Herved flyttes udlejnings-traileren ned til reservations-tavle og nøgleboks.

Har du lyst til og mulighed for, sammen med andre, at deltage i denne ekstraordinære opgave, skal du henvende dig til bestyrelsen i kontortiden.

 --

Opgave 5 - Mulighed for fællesarbejde på andet tidspunkt:

Et bord-/bænksæt ved fælleshuset skal slibes, vaskes og males sort.

Har du lyst til og mulighed for, sammen med andre, at deltage i denne ekstraordinære opgave, skal du henvende dig til bestyrelsen i kontortiden.

 -- 

Fællesarbejdet på lørdag den 11. maj, afsluttes ved fælleshuset med grillpølser og hyggeligt samvær.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig kolonihave hilsen

Jan


 

Fællesarbejde lørdag den 13. april kl. 10-12

Der er fællesarbejde i de 4 områder: 

 

Område A (haverne 32 – 76 og 142) – der omfatter haveejere på Åbyvej, Dahliavej, Erantisvej, Fresiavej lige numre og Begoniavej 2 - 10:

- mødes på P-pladsen ved Fælleshuset med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt ved fælleshuset, skuret og i hæk ved fælleshuset og mod børnehave. 

Tovholder er bestyrelsen.

 

Område B (haverne 77 – 122) – der omfatter haveejere på Fresiavej ulige numre, Gyvelvej, Hyasintvej, Irisvej 6 - 18 og Begoniavej 12 – 18: 

- mødes på P-pladsen ved Clematisvej med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på p-pladser, ved affaldsskur og ukrudt i fælles hæk mod Krokusvej. 

Tovholder er Lissie Jensen, have 80.

 

Område C (haverne 1 – 31, 140 og 141) – der omfatter haveejere på Akelejevej lige numre, Begoniavej ulige numre og Irisvej 2 og 4: 

- mødes på P-plads ved Akelejevej/Begoniavej v/ affaldsskur med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på P-plads og ved affaldsskur. 

Tovholder er bestyrelsen

 

Område D (haverne 123 – 139) – der omfatter haveejere på Clematisvej 4 – 18, Jasminvej 2 – 10 og Krokusvej:

- mødes på trailerpladsen på Jasminvej med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på trailerplads. 

Tovholder er Annette Møller, have 126.

 

Fællesarbejdet afsluttes ved fælleshuset med grillpølser og hyggeligt samvær.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig kolonihave hilsen

Jan Ahrendt


 

Krav og procedure for fællesarbejde

For nemmere at kunne forstå og fortolke kravene for deltagelse i fællesarbejde er bestyrelse og vejformænd enige om følgende:

Kravet pr. have er:

  • deltagelse i 2 dages fællesarbejde - for én deltager pr. have (i alt ca. 4 timer), eller
  • deltagelse i 1 dags fællesarbejde - for 2 deltagere pr. have (i alt ca. 4 timer), eller
  • ca. 4 timers arbejde for haveforeningen på andre tidspunkter, hvor arbejde og tidspunkt aftales med bestyrelse eller vejformænd, eller
  • servicering (såsom bagning af kager, lave kaffe m.m.) i forbindelse med fælles arbejdsdage eller andre arrangementer i sæsonen, der ligeledes er aftalt med bestyrelse eller vejformænd.

Proceduren er at vejformænd fremover krydser af for deltagelse - og aflevere skema til den ansvarlige fra bestyrelsen.

Åbyhøj, 2019

Vejformænd og opgaver - 2019

A – Bestyrelsen er ansvarlig, indtil der melder sig en interesseret kolonist.

B – Lissi Jensen, Fresiavej 5, tlf. 40535558

C – Malene Valsted, have 34, Begoniavej 5, tlf.: 60613892.

D – Annette Møller, Clematisvej 10, tlf. 28764142

 

Vi mødes på respektive fællesarealer “Med din hakke, din skovl og din spade”. Er du usikker på hvad du skal lave, skal du komme ned til fælleshuset, hvor opgaverne vil blive fordelt.

Efter endt arbejde er der tændt op i grillen, og byder bestyrelsen på pølser og drikkevarer ved fælleshuset.

Vejformændene afkrydser for deltagelse.

Vi ses 🙂

"vejformændene"

 

Fællesarbejdet i de 4 områder:

Område A (haverne 32 – 76 og 142) – der omfatter haveejere på Åbyvej, Dahliavej, Erantisvej, Fresiavej lige numre og Begoniavej 2 - 10:

- mødes på P-pladsen ved Fælleshuset med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på p-plads og ukrudt i hæk ved fælleshuset og mod børnehave.

Område B (haverne 77 – 122) – der omfatter haveejere på Fresiavej ulige numre, Gyvelvej, Hyasintvej, Irisvej 6 - 18 og Begoniavej 12 – 18:

- mødes på P-pladsen ved Clematisvej med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på p-pladser og ukrudt i fælles hæk mod Krokusvej. 

Område C (haverne 1 – 31, 140 og 141) – der omfatter haveejere på Akelejevej lige numre, Begoniavej ulige numre og Irisvej 2 og 4:

- mødes på P-plads ved Akelejevej/Begoniavej v/ skraldeskur med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på P-plads. 

Område D (haverne 123 – 139) – der omfatter haveejere på Clematisvej 4 – 18, Jasminvej 2 – 10 og Krokusvej:

- mødes på trailerpladsen på Jasminvej med hakke/skuffejern og rive. Opgave: ukrudt på trailerplads.

🙂Fællesarbejdet afsluttes ved fælleshuset med grillpølser og hyggeligt samvær

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig kolonihave hilsen

Jan Ahrendt

formand


 

Område-inddeling til fællesarbejde