Kolonihaver til salg

Kolonihaver der er solgt eller overdraget i 2019:

🙂

Havelod nr. 93, Gyvelvej 5 er overdraget til Mikkel Sigsgaard - pr. 10.4.2019

Havelod nr. 115, Irisvej 18 er overdraget til Erik Mouritsen - pr. 27.4.2019

Havelod nr. 45, Dahliavej 8 er købt af Christian B. Eschen og Gitte B. Christensen - pr. 17.5.2019

Havelod nr. 132, Krokusvej 8 er købt af Dorte Lausen - pr. 17.5.2019

Havelod nr. 88, Gyvelvej 4 er overdraget til Sanne Ardahl Skov pr. 18.5.2019

Havelod nr. 3, Akelejevej 6 er overdraget Saracamilla Schriver pr. 22.5.2019

Havelod nr. 57, Erantisvej 8 er købt af Pia Willads - pr. 24.5.2019

Havelod nr. 82, Fresiavej 9 er købt af Camilla Hougaard - pr. 27.6.2019

Havelod nr. 134, Krokusvej 4 er købt af Lykke Ramsdal - pr. 19.8.2019

 

🙂Vi ønsker de nye kolohaveejere velkommen i vores haveforening 🙂

Ventelistesalg

Er du interesseret i at købe en kolonihave, skal du være tilmeldt vores venteliste. Du kan læse om procedure og regler her.

Hvis du er tilmeldt ventelisten, er du velkommen til at kigge forbi kolonihaven der er til salg, og besigtige haven udefra - udenfor havelågen eller over hækken - da du ikke må gå ind i haven uden tilladelse!

Hvis du er interesseret i at få kolonihave og hus fremvist, for muligt køb, skal du sende en mail til: venteliste.hfvesterled@gmail.com hvorefter du vil modtage kontaktoplysninger på sælger.

Det er sælger der forestår fremvisningen.