Hold dig opdateret om kommende havevandringer

BESTYRELSENS HAVEVANDRING

Dato for bestyrelsens havevandring vil fremgå af opslag og udsendelse til medlemmerne.

Bestyrelsesmedlemmer går sidst på eftermiddagen havevandring i haveforeningen – hvor der bl.a. vil være fokus på

  • ukrudt i og under hække,
  • hække med en højde over 1,6 meter,
  • generel orden i haverne og
  • manglende pasning af haverne, med fokus på ukrudt og græsslåning.

Er du i tvivl, kan du læse om kravene / pligterne i vores ordensregler og i lejekontrakten med Århus kommune!