Hvad sker der i vores nærområde?

Buslinje 22 - En ny busrute gennem Åbyhøj

Der oprettes en ny busrute den 26. november 2017. Læs mere her


 

 

Indsigelse til lokalplan 1066 om opførsel af højhus ved Systematic, Søren Frichs Vej 37-39 matrikel nr. 8k Åby By Åby

På vegne af medlemmer i haveforeningen Vesterled gøres der hermed indsigelse mod opførsel af et højhus ved Systematic på Søren Frichs Vej 37-39.

Haveforeningen Vesterled består af 142 kolonihaver - og er medlem af Kolonihaveforbundet.

Alle vores medlemmer har bopæl i Århus kommune og flere benytter Brabrandstien og/eller Søren Frichs Vej til og fra Århus midtby dagligt - på cykel, i bil eller bybus.

Der er fra haveforeningen direkte adgang til og fra Brabrandstien - og for bilister er der adgang til haveforeningen via Søren Frichs Vej og Åbyvej.

Den grønne kile i Ådalen er samtidig et åndehul og et bevaringsværdigt naturområde for mange beboere i Århus kommune - og bliver da også fremhævet som en begrundelse for at erhverve sig en kolonihave i HF Vesterled.

Derfor ønskes "den grønne kile" i Ådalen bevaret som et naturområde, uden opførsel af højhuse der vil skæmme området og forårsage skyggefald til stor gene for brugere af naturområdet og beboere i haveforeningen Åbrinken. Vi gør indsigelse mod opførsel af et højhus som foreslået - og kræver at byggeriet bliver opført i materiale der ikke vil give genskin.

Vi ønsker ikke at bremse en byudvikling - men at projektet bliver gentænkt, så der også tages højde for, og laves handleplan for, den ekstra trafik og behov for parkering der bliver i vores område. Der bliver bygget meget og tæt på området langs Søren Frichsvej Vej til Åbyvej / Lokesvej - og "helt op i vores baghave", tæt på vores kolonihaver. Dette vil betyde flere beboere i området og øget pres på veje og parkeringsbehov.

Den øgede trafik og pres på veje og p-pladser i vores område vil være en øget miljømæssig belastning.

Vi anbefaler derfor, hvis Systematic har brug for plads til udvidelse, at der bygges lavt i overensstemmelse med byplanen - og hvor den øgede trafikbelastning og behov for parkeringspladser i området indarbejdes i forslag til lokalplanen, så der også tages højde for de miljømæssige og trafikale belastninger i vores lokalområde.

Hvis Systematic ønsker at udvide (fordoble) arealet vil der jo også blive flere ansatte, hvortil der skal være parkeringsmuligheder. Hvor skal de ansatte parkere?

Åbyhøj, den 30. august 2017


 

Forslag til Lokalplan nr. 1068 - Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej i Åbyhøj

Forslag til Lokalplan nr. 1068 – Boligområde ved Åbyvej og Lokesvej i Åbyhøj

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer/2017/2-kvartal/Forslag-til-Lokalplan-nr-1068-Aabyvej-og-Lokesvej.aspx?page=1

Forslaget er offentliggjort den 28. juni 2017.


 

Borgermøde om lokalplan 1066

Invitation til borgermøde om ”Forslag til Lokalplan nr. 1066 – Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej”

onsdag den 23. august 2017 kl. 17.00 – 19.00 på Åby Skole, Åbyvej 80 i Åbyhøj.

Tilmelding til borgermødet skal ske til: plan@mtm.aarhus.dk

Link til annoncen:

http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/teknik-og-miljoe/annoncer/2017/3-kvartal/Borgermoede-Lokalplanforslag-nr-1066-Systematic.aspx?page=1

Annoncen indeholder dagsorden.


 

Forslag til Lokalplan nr. 1066 - Erhvervsområde ved Søren Frichs Vej