Præmiehaver i HF Vesterled

Præmiehaver 2018

September 2018

Igen i år har der været aktiviteter i vores haveforening, i forbindelse med bedømmelse af kolonihaver til præmiehaver. Vi vil her gerne sige tak til repræsentanterne fra HF Charlottehøj, der gik rundt i vores haveforening den 18. juni og udtog et antal haver, til havekonsulentens senere bedømmelse.

Men den allerstørste tak skal gives til alle jer, der viste haverne frem.

Følgende er i år blevet udtaget til præmiehaver:

🙂Ærespræmie (forbundspræmie):

- Have nr. 31: Bo Skyom, Begoniavej 13 – med 36 point

🙂1. præmie (forbundspræmie):

- Have nr. 112: Linda Nielsen, Hyasintvej 11 – med 33 point.

- Have nr. 63: Jan Ahrendt, Erantisvej 1 – med 32 point.

🙂Kredspræmie:

- Have nr. 45: Tue Starcke Jensen, Dahliavej 8 – med 25 point.

 

🙂Følgende er i år blevet udtaget som børnevenlige haver:

- Have nr. 41: Janni Kjær Højgaard, Åbyvej 99C – med 6 point.

- Have nr. 26: Bodil Marie Gade, Begoniavej 23 – med 6 point.

Bestyrelsen vil endnu engang sige et stort tillykke til alle.

🙂Der vil fredag den 26. oktober være en sammenkomst i Fælleshuset, hvortil præmiehaverne inviteres. Her vil præmierne blive overrakt.

På vegne af bestyrelsen

Jan Ahrendt

formand


 

Præmiehaver 2017

September 2017

Igen i år har der været aktiviteter i vores haveforening, i forbindelse med bedømmelse af kolonihaver til præmiehaver. Vi vil her gerne sige tak til repræsentanterne fra HF Oldjorden, der gik rundt i vores haveforening den 19. juni og udtog et antal haver, til havekonsulentens senere bedømmelse.

Men den allerstørste tak skal gives til alle jer, der viste haverne frem.

🙂Følgende er i år blevet udtaget til præmiehaver:

- Have nr. 113: Anne D. Vestergård, Hyasintvej 13 – med 34 point.

- Have nr. 46: Torben Hansen, Dahliavej 6 – med 34 point.

- Have nr. 89: Jens Enevoldsen, Gyvelvej 2 – med 31 point.

🙂Følgende er i år blevet præmieret som børnevenlig have:

- Have 120: Ida A. C. Guul, Irisvej 8.

🙂Følgende er i år blevet udtaget til flidspræmie:

- Have 1: Gitte Uhrbak, Akelejevej 2.

Bestyrelsen vil endnu engang sige et stort tillykke til alle.

Der vil fredag den 27. oktober 2017 kl. 17.30 - 20 være en sammenkomst i Fælleshuset, hvortil præmiehaverne inviteres. Her vil præmierne blive overrakt.

Nærmere invitation følger.

På vegne af bestyrelsen

Jan Ahrendt

Bliver din kolonihave indstillet til præmie i 2017?

På mandag den 19. juni, kl. 10.15 besøges vores haveforening af repræsentanter fra præmieringsudvalget i HF Oldjorden - der vil gå tur i vores haveforening og kigge ind i vores haver – for at indstille kolonihaver til præmievurdering.

De indstillede kolonihaver vil blive sendt videre til Kolonihaveforbundets havekonsulent, der vil foretage den endelige bedømmelse.

Der vil igen i år blive præmieret 3 præmiehaver og én børnevenlig have. Derudover vil der også ved præmieoverrækkelsen blive uddelt én flidspræmie.

Hvis du åbner havelågen vil du muligvis få besøg i haven. 🙂Tag godt imod kolonihave-vennerne fra Oldjorden.

Med venlig sommer hilsen

Jan Ahrendt

formand

Præmiehaver 2016

September 2016 

Igen i år har der været aktiviteter i vores haveforening, i forbindelse med bedømmelse af kolonihaver til præmiehaver. Vi vil her gerne sige tak til repræsentanterne fra HF Charlottehøj, der gik rundt i vores haveforening den 17. juni og udtog et antal haver, til havekonsulentens senere bedømmelse.

Men den allerstørste tak skal gives til alle jer, der viste haverne frem. 

🙂Følgende er i år, af havekonsulenten, blevet udtaget til præmiehaver - efter indstilling fra HF Charlottehøj:

  • Have nr. 116: Preben Pedersen, Irisvej 16 – med 34 point.
  • Have nr. 13: Alice Bruun, Akelejevej 28 – med 31 point.
  • Have nr. 19: Irene Pilgaard, Irisvej 4 – med 31 point.

🙂Følgende er i år, af havekonsulenten, blevet præmieret som børnevenlig have - efter indstilling fra HF Charlottehøj: 

  • Have 107: Joan Himmerslev, Hyasintvej 1.
  • Have 36: Betina Thorup Thomsen, Begoniavej 1.

🙂Følgende er i år, af bestyrelsen, blevet udtaget til flidspræmie - efter indstilling fra medlemmer i haveforeningen: 

  • Have 86: Svend Ågesen, Gyvelvej 8.

Bestyrelsen vil endnu engang sige et stort tillykke til alle.

Der vil fredag den 4. november 2016 kl. 17.30-21 være en sammenkomst i Fælleshuset, hvortil præmiehaverne inviteres. 🙂Her vil præmierne blive overrakt.

Nærmere invitation følger senere.

På vegne af bestyrelsen

Jan Ahrendt


 

 

Indstilling af kolonihaver til præmievurdering i HF Charlottehøj i 2016

Susanne fra Dahliavej 1 og Lissi fra Fresiavej 5, vil i år besøge HF Charlottehøj - for der at indstille kolonihaver til præmievurdering.

Vi håber, at Susanne og Lissi får en hyggelig tur rundt i Charlottehøj´s kolonihaver - og måske vil hente inspiration til deres egne haver 🙂.

På forhånd tak til jer begge.

Jan Ahrendt

16.6.2016


 

Præmiehaver 2016

🙂 Selvom vinteren stadig er over os med frost og sne, kan vi om et par måneder opleve at foråret igen vil gøre sit indtog i kolonihaverne.

Bestyrelsen glæder sig allerede til at opleve konkurrencen mellem kolonihaveejerne i Vesterled om dette års præmiehaver.

21.1.2016

Præmiehaver 2015 i HF Vesterled

🙂Præmiehaver 2015 i HF Vesterled.

Da 2 kolonihaver havde fået ens antal point ved havekonsulentens præmievurdering af vores kolonihaver, har bestyrelsen besluttet at der i år bliver præmieret i alt 6 kolonihaver i HF Vesterled.

Præmierne fordeler sig således med 1 ærespræmie og 5 stk. 1. præmier:

Ærespræmie:  Palle Østrup,                                         Have 080, Fresiavej 5          37 point

1.Præmie:       Merethe Paludan,                                 Have 103, Hyasintvej 6        36 point

1.Præmie:       Karna Bergstrøm Christensen,              Have 111, Hyasintvej 9        34 point

1.Præmie:       Leif Jensen,                                         Have 032, Begoniavej 11     33 point

1.Præmie:       Klint Olsen,                                          Have 043, Dahliavej 12        32 point

1.Præmie:       Karina Bottos,                                      Have 133, Krokusvej 6        32 point

🙂Bestyrelsen vil endnu engang sige et STORT TILLYKKE til alle.

Der vil fredag den 6. november 2015 kl. 17.00 være en sammenkomst i Fælleshuset, hvortil præmiehaverne inviteres. Her vil præmierne blive overrakt. Nærmere invitation følger senere.

På bestyrelsens vegne

Jan Ahrendt

Tak til alle for det store engagement

Bestyrelsen vil gerne sige alle kolonister tak for interessen og det store engagement der har været udvist i haverne, ved dette års konkurrence om at blive indstillet og bedømt som præmiehave.

Der blev snakket over hækken og der har været luret over havelågen for at få inspiration til sin egen kolonihave - inden gæsterne fra Oldjorden og senere havekonsulenten kom på besøg for bedømmelse og vurdering af de enkelte kolonihaver.

Det har været dejligt at se den iver og glæde der har været lagt i mange kolonihaver.

🙂Tak til alle

På bestyrelsens vegne

Jan Ahrendt