Bopælsperioden i kolonihaver

Sæsonen for beboelse i kolonihaven i 2020

Som det fremgår af tillæg til lejekontrakten er sæsonen for beboelse i kolonihaverne udvidet fra den sidste lørdag i marts måned - til den sidste søndag i oktober måned.

Dette betyder i 2020, at overnatning i kolonihaven er tilladt i perioden: lørdag den 28. marts 2020 - søndag den 25. oktober 2020. 

Overnatning i kolonihaven udenfor denne periode er ikke tilladt!

Bestyrelsen byder alle velkommen til endnu en dejlig sæson 🙂

 

På bestyrelsens vegne

Jan Ahrendt

Tillæg til lejekontrakten mellem Aarhus kommune og Kolonihaveforbundet
Brev modtaget fra Aarhus kommune der indskærper, at beboelse i kolonihaven udenfor bo-perioden IKKE er tilladt.