Renovation i Vesterled

Tag dit restaffald med hjem i vinterperioden!

Sidste tømning af containere i 2021

Sidste tømning af affaldscontainere til restaffald, papir/pap og glas/metal er i uge 45, dvs.

  • onsdag den 10. november 2021.

Der er bestilt vinteropbevaring og rengøring af containerne.

Affaldscontainerne vil blive hentet dagene efter sidste tømning.