Ønsker du at sælge din kolonihave?

Priser for vurdering og byggesyn - gældende fra og med 2022:

Vurderingsgebyr 1.200 krIndbetales af haveejer på haveforeningens bankkonto, inden vurdering kan foretages.

Skal man anvende et eksternt vurderingsudvalg, skal der betales et vurderingsgebyr på 1.500 kr,, plus kørepenge.

Anke af vurdering 1.700 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen hvis haveforeningens vurderingsrapport ikke accepteres.

Byggeansøgning og byggesyn 750 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen.

Efterfølgende omsyn 250 kr. Indbetales af haveejer til Århuskredsen.

Priserne blev vedtaget på Århuskredsens ordinære generalforsamling den 22. februar 2022.

Procedure ved havesalg i HF Vesterled:

Ved havesalg skal sælger indbetale 1500 kr. til vurdering af hus og have. Pengene skal indsættes på konto 5394 0244536 (mrk.: navn og havenummer).

Efterfølgende sendes mail til: formand.vesterled@gmail.com for at aftale møde for at udfylde og underskrive "opsigelse af lejeaftalen" samt "ejererklæring". Først når disse dokumenter er udfyldte og underskrevne kan processen med havesalg starte!

Foreningens formand og næstformand kontakter sælger, for en besigtigelse af kolonihave og bebyggelse/r, der skal overholde gældende regler i henhold til lejeaftale, vedtægter og byggeretningslinjer - samt evt. bygge- og ibrugtagningstilladelse. Sælger skal være til stede.

Såfremt kolonihave godkendes ved besigtigelsen, kontakter foreningens formand herefter vurderingsudvalget. Udvalget kontakter sælger og aftaler hvornår have og bebyggelse/r kan besigtiges for værdiansættelse. Det anbefales at sælger er til stede.

Haveforeningens opgave i forbindelse med salg er, at varetage at kolonihaveforbundets regler omkring prissætning og venteliste overholdes. 

Efter vurdering og beregning af havens værdi, bliver sælger kontaktet. Hvis prisen accepteres straks, bliver haven opslået til internt salg ved fælleshuset.

Sælger skal efterfølgende gennemgå og underskrive vurderingsrapporten i kontorets åbningstid.

Er der utilfredshed med prisansættelse kan sælger anke hos kredsen.

Vurderingsrapporten er gyldig i et år fra den dato, hvor vurderingen er foretaget.

Hvis der ikke er interne købere, der melder sig indenfor ca. en uge, sendes tilbuddet ud på ventelisten.

Køber er ikke forpligtet til at købe løsøret.

Havesalg foregår kun gennem haveforeningen.

Køber skal betale vurderingspris, foreningsværdi og evt. løsøre, der er aftalt med sælger som den endelige salgspris. Beløbet indsættes på haveforeningens deponeringskonto: 5394 0245338 (mrk.: navn og havenummer), ved underskrivelsen af salgspapirerne. Overførsler via netbank skal dokumenteres overfor sælger og haveforeningens bestyrelse. Beløbet overføres herefter til sælger af foreningens formand og kasserer.

Sælger skal, inden eller samtidig med underskrivelse af salgspapirer, betale 600 kr. i gebyr til haveforeningen, der skal indbetales på konto 5394  0244528 (mrk.: navn og havenummer)

Køber og sælger skal sammen aflæse elmåler.

Køber og sælger skal sammen aflæse vandmåleren - og tage et billede der sendes til formand.vesterled@gmail.com . 

Det er svær beslutning at sætte sin have til salg, de fleste vil gerne have haven afsat så hurtigt som muligt, men man må forvente at det tager tid. Der er regler og procedurer, der skal overholdes. 

Der anbefales at sælge haven først på sæsonen, der er ikke samme interesse sidst på sommeren.

Hvis der er brug for vurdering af andre årsager, er vurderingen gyldig i et år fra den dato, hvor vurderingen er foretaget.

Salgsdokumenter:

På Kolonihaveforbundets Århuskreds hjemmeside kan du få et overblik over salgsdokumenter.

Klik på dette link: