Byggereglement

Procedure for byggesyn ved Aarhus Kredsen

 1. Når man er færdig med sit byggeri i haveforeningen og det skal synes, henvender man sig til formanden og fortæller at nu er byggeriet færdigt til syn.
 2. Man kan ikke melde huset til syn før det er helt FÆRDIGT !!!!!
 3. Formanden henvender sig derefter til Århuskredsen og melder pågældende
  byggeri færdigt til syn.

Formålet med byggesyn er at byggeri får en ibrugtagelsestilladelse og sikre at det er lovligt, så det kan tages
i brug til det søgte formål. (Formelt kan nybyggeri ikke tages i brug før ibrugtagningstilladelsen).

Der fortages kun bygesyn i havesæsonen af Aarhus Kredsens synsfolk.
Haveforeningernes bestyrelser er ansvarlige for at klarmelde byggeri til Aarhus Kredsen.
Bestyrelsen har til opgave at tilse at byggeriet er færdigbygget og at byggeriet overholder det der er ansøgt om, inden det meldes klar til syn.

Huskeliste inden du melder klar til syn:

 • Al gammelt byggeri skal være fjernet.
 • Når byggeriet er meldt klar til syn hos Aarhus kredsen, melder Aarhus kredsen tilbage med en dato og et cirka tidspunkt for byggesyn +/- 2 timer.
 • Hvornår er et byggeri færdigt: Når det er klart til at blive taget i brug både inde og ude.
 • Tilgængelighed: Der skal være adgang til den pågældende have og byggeriet skal være tilgængeligt for opmåling og syn ude og inde. Alt nybyggeri skal synes indvendigt.
 • Da synsfolkene opmåler med lasermåler, skal det være muligt at måle de forskellige facader uden hindringer. Det betyder at effekter opstillet op ad huset skal fjernes. Er der stor og vildtvokset beplantning der vil vanskeliggøre opmålingen, skal dette ligeledes fjernes. Tilgængeligheden er med til at opmålingen bliver så præcis som muligt.
 • Aarhuskredsen tillader sig at afstå fra at opmåle, hvis forholdende gør at det ikke er muligt at opmåle.
 • Alt måles op – også det der ikke er nybyggeri. Dette for at sikre at alt er lovligt.

2022-09-27 Godkendt på bestyrelsesmødet kolonihaveforbundets Aarhus Kreds

Hvem skal og hvem kan være til stede?

Som udgangspunkt behøver der ikke at være nogen til stede, dog kan have lejeren og et bestyrelsesmedlem deltage.

Efter endt syn:
Såfremt byggeriet godkendes, udstedes der en ibrugtagningstilladelse som sendes til den pågældende haveforening.
Haveforeningen er ansvarlig for at videreformidle denne til havelejeren.
Såfremt byggeriet ikke kan godkendes, orienteres den pågældende haveforening om årsagen med en begrundelse.

Haveforeningen er ansvarlig for at videreformidle besked til have lejeren som er ansvarlig for lovliggørelse inden der kan foretages nysyn (pris for nysyn er 250 kr.)

Byggeretningslinier

De aktuelle byggeretningslinier kan du finde på Kolonihaveforbundets Århuskreds´ hjemmeside:

Byggeretningslinjer - 2019:

Tillæg til lejekontrakt - med nye regler/fortolkning af byggeregler med bebyggelse af kolonihavehuse op til 50 m2

Byrådets vedtagelse om udvidelse af byggemuligheder i kolonihaver

Referat fra møde i Aarhus Byråd, onsdag 2. december 2015 - vedrørende endelig vedtagelse af tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2013 om udvidelse af byggemulighed i kolonihaver - kan læses ved at klikke på nedenstående link:

https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2015/2015-12-02/Referat-bdb0/Kommuneplantillaeg-nr-56-Byggemulighed.aspx

 

Der skal fortsat søges byggetilladelse efter gældende regler - inden byggeri/udvidelse igangsættes!!