Adfærd, fælleskab og mangfoldighed

Adfærd

Mangfoldighed og fællesskab, hvor der skal være plads til alle, indebærer:

 • at alle har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed,
 • at mobning, rygtedannelse og anden negativ adfærd ikke tolereres,
 • at chikanerier og forfølgelse er uacceptabelt,
 • at alle har ret til at kontakte formand eller næstformand, hvis der opleves episoder med krænkende handlinger,
 • at episoder med krænkende handlinger kan af formand eller næstformand følges op af mundtlig og skriftlig påtale, begrundet i uacceptabel adfærd,
 • at bestyrelsen efterfølgende bliver orienteret om den konkrete episode på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, og
 • at hvis en mundtlig og skriftlig påtale begrundet i uacceptabel adfærd ikke efterleves, kan bestyrelsen, som yderste konsekvens heraf, indlede en proces med krav om ophævelse af lejemål.

"Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis, udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende."

Denne præcisering af haveforeningens grundlæggende regler om adfærd er vedtaget på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. september 2016

Mangfoldighed og fællesskab

I vores kolonihaveforening har vi et tæt fællesskab.  

Vi lever i sommerhalvåret tæt på hinanden og det kræver både rummelighed og hensyntagen. Vi har hver vores forskellige baggrunde og siger tingene på forskellige måder, alt afhængig af vores arbejdsmæssige og sociale kulturer. Vi er unge, gamle, enlige, par eller børnefamilier.  

Kort sagt har vi forskellige udgangspunkter for at indgå i et fælleskab.  

Forskellighederne skaber en vigtig mangfoldighed i dagligdagen, som vi skal værne om. Derfor må vi hele tiden sikre

 • at der er plads til alle,
 • at der er respekt for alle,
 • at der udvises den nødvendige rummelighed og hensyntagen,
 • at vedtægter, ordensregler og de fælles beslutninger efterleves.

Jan Ahrendt, formand

april 2015