Officielle post- og GPS-adresser

Officielle post- og GPS-adresser i Haveforeningen Vesterled, 8230 Åbyhøj:

Så kom det længe ventede møde med den adresseansvarlige myndighed hos kommunen, hvor Jan Ahrendt og Jesper Thorup Andresen deltog.

Som tidligere omtalt, er det fra ministeriel side besluttet at kommunerne skal kortlægge kolonihaverne præcist, således at adresserne fremadrettet vil være at finde på krak og på navigationssystemer. Dette vil medføre at udrykningskøretøjer, post, taxa med flere, hurtigt og præcist, kan finde frem til dig i kolonihaven.

Der er med tiden nedlagt og delt grunde, her i haveforeningen. Dette betyder, at der historisk er sket en uhensigtsmæssig tildeling af havenumre. Det er et krav, at numrene skal være fortløbende, altså at de skal starte 1,2,3...osv. – startende ved Akelejevej. Derfor er det nødvendigt at ændre havenumret for enkelte haver. Det drejer sig om de nuværende havenumre 123-142. Bestyrelsen vil tage personligt kontakt til de haver, det drejer sig om.

Der er desuden haver som ikke er at finde i de nuværende BBR og OIS registre. Disse er de centrale registrer, som blandt andet posten, falck og taxa trækker sine oplysninger fra. Dette har den adresseansvarlige hos kommunen lovet at rette op på – så alle haver bliver oprettet korrekt.

Det er desuden et krav fra myndighederne, at oplysninger om havens størrelse, bygningens beskaffenhed m.m. opdateres. Du får en henvendelse fra den ansvarlige myndighed i kommunen – og vi vil på dette tidspunkt vende tilbage med en vejledning om, den måde du skal gøre det på.

De ændrede adresser vil ligeledes kræve en ny skiltning af dit kolonihavehus. Bestyrelsen overvejer i den anledning, hvordan vi kan sikre ordentlig skiltning på alle havelågerne. Alt i alt, vil det i den sidste ende medføre en større sikkerhed og brugervenlighed for os alle.

Adressebekendgørelsen kan ses på, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=162997 

Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Akelejevej 2

1

vesterled haveforening 1, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 4

2

vesterled haveforening 2, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 6

3

vesterled haveforening 3, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 8

4

vesterled haveforening 4, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 10

140

vesterled haveforening 4A, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 12

5

vesterled haveforening 5, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 14

6

vesterled haveforening 6, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 16

7

vesterled haveforening 7, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 18

8

vesterled haveforening 8, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 20

9

vesterled haveforening 9, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 22

10

vesterled haveforening 10, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 24

11

vesterled haveforening 11, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 26

12

vesterled haveforening 12, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 28

13

vesterled haveforening 13, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 30

14

vesterled haveforening 14, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 32

15

vesterled haveforening 15, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 34

16

vesterled haveforening 16, 8230 Åbyhøj

Akelejevej 36

17

vesterled haveforening 17, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Begoniavej 1

36

vesterled haveforening 36, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 2

37

vesterled haveforening 37, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 3

35

vesterled haveforening 35, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 4

49

vesterled haveforening 49, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 5

34

vesterled haveforening 34, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 6

62

vesterled haveforening 62, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 7

141

vesterled haveforening 33A, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 8

61

vesterled haveforening 61, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 9

33

vesterled haveforening 33, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 10

76

vesterled haveforening 76, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 11

32

vesterled haveforening 32, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 12

77

vesterled haveforening 77, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 13

31

vesterled haveforening 31, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 14

90

vesterled haveforening 90, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 15

30

vesterled haveforening 30, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 16

106

vesterled haveforening 106, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 17

29

vesterled haveforening 29, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 18

122

vesterled haveforening 122, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 19

28

vesterled haveforening 28, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 21

27

vesterled haveforening 27, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 23

26

vesterled haveforening 26, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 25

25

vesterled haveforening 25, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 27

24

vesterled haveforening 24, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 29

23

vesterled haveforening 23, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 31

22

vesterled haveforening 22, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 33

21

vesterled haveforening 21, 8230 Åbyhøj

Begoniavej 35

20

vesterled haveforening 20, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Clematisvej 2

kontor / fælleshus

vesterled haveforening 123, 8230 Åbyhøj

Clematisvej 4

123

vesterled haveforening 124, 8230 Åbyhøj

Clematisvej 6

124

vesterled haveforening 125, 8230 Åbyhøj

Clematisvej 8

125

vesterled haveforening 126, 8230 Åbyhøj

Clematisvej 10

126

vesterled haveforening 127, 8230 Åbyhøj

Clematisvej 12

127

vesterled haveforening 128, 8230 Åbyhøj

Clematisvej 14

128

vesterled haveforening 129, 8230 Åbyhøj

Clematisvej 16

129

vesterled haveforening 131, 8230 Åbyhøj

Clematisvej 18

130

vesterled haveforening 132, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Dahliavej 1

50

vesterled haveforening 50, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 2

48

vesterled haveforening 48, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 3

51

vesterled haveforening 51, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 4

47

vesterled haveforening 47, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 5

52

vesterled haveforening 52, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 6

46

vesterled haveforening 46, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 7

53

vesterled haveforening 53, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 8

45

vesterled haveforening 45, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 9

54

vesterled haveforening 54, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 10

44

vesterled haveforening 44, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 11

55

vesterled haveforening 55, 8230 Åbyhøj

Dahliavej 12

43

vesterled haveforening 43, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Erantisvej 1

63

vesterled haveforening 63, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 2

60

vesterled haveforening 60, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 3

64

vesterled haveforening 64, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 4

59

vesterled haveforening 59, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 5

65

vesterled haveforening 65, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 6

58

vesterled haveforening 58, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 7

66

vesterled haveforening 66, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 8

57

vesterled haveforening 57, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 9

67

vesterled haveforening 67, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 10

56

vesterled haveforening 56, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 11

68

vesterled haveforening 68, 8230 Åbyhøj

Erantisvej 13

69

vesterled haveforening 69, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Fresiavej 1

78

vesterled haveforening 78, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 2

75

vesterled haveforening 75, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 3

79

vesterled haveforening 79, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 4

74

vesterled haveforening 74, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 5

80

vesterled haveforening 80, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 6

73

vesterled haveforening 73, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 7

81

vesterled haveforening 81, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 8

72

vesterled haveforening 72, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 9

82

vesterled haveforening 82, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 10

71

vesterled haveforening 71, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 11

83

vesterled haveforening 83, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 12

70

vesterled haveforening 70, 8230 Åbyhøj

Fresiavej 14

142

vesterled haveforening 70A, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Gyvelvej 1

91

vesterled haveforening 91, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 2

89

vesterled haveforening 89, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 3

92

vesterled haveforening 92, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 4

88

vesterled haveforening 88, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 5

93

vesterled haveforening 93, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 6

87

vesterled haveforening 87, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 7

94

vesterled haveforening 94, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 8

86

vesterled haveforening 86, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 9

95

vesterled haveforening 95, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 10

85

vesterled haveforening 85, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 11

96

vesterled haveforening 96, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 12

84

vesterled haveforening 84, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 13

97

vesterled haveforening 97, 8230 Åbyhøj

Gyvelvej 15

98

vesterled haveforening 98, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Hyasintvej 1

107

vesterled haveforening 107, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 2

105

vesterled haveforening 105, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 3

108

vesterled haveforening 108, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 4

104

vesterled haveforening 104, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 5

109

vesterled haveforening 109, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 6

103

vesterled haveforening 103, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 7

110

vesterled haveforening 110, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 8

102

vesterled haveforening 102, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 9

111

vesterled haveforening 111, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 10

101

vesterled haveforening 101, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 11

112

vesterled haveforening 112, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 12

100

vesterled haveforening 100, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 13

113

vesterled haveforening 113, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 14

99

vesterled haveforening 99, 8230 Åbyhøj

Hyasintvej 15

114

vesterled haveforening 114, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Irisvej 2

18

vesterled haveforening 18, 8230 Åbyhøj

Irisvej 4

19

vesterled haveforening 19, 8230 Åbyhøj

Irisvej 6

121

vesterled haveforening 121, 8230 Åbyhøj

Irisvej 8

120

vesterled haveforening 120, 8230 Åbyhøj

Irisvej 10

119

vesterled haveforening 119, 8230 Åbyhøj

Irisvej 12

118

vesterled haveforening 118, 8230 Åbyhøj

Irisvej 14

117

vesterled haveforening 117, 8230 Åbyhøj

Irisvej 16

116

vesterled haveforening 116, 8230 Åbyhøj

Irisvej 18

115

vesterled haveforening 115, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Jasminvej 2

131

vesterled haveforening 133, 8230 Åbyhøj

Jasminvej 4

138

vesterled haveforening 140, 8230 Åbyhøj

Jasminvej 6

139

vesterled haveforening 140A, 8230 Åbyhøj

Jasminvej 8

137

vesterled haveforening 139, 8230 Åbyhøj

Jasminvej 10

136

vesterled haveforening 138, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Krokusvej 2

135

vesterled haveforening 137, 8230 Åbyhøj

Krokusvej 4

134

vesterled haveforening 136, 8230 Åbyhøj

Krokusvej 6

133

vesterled haveforening 135, 8230 Åbyhøj

Krokusvej 8

132

vesterled haveforening 134, 8230 Åbyhøj
Intern adresse:

Internt have nr.:

Officiel GPS- og postadresse:
Åbyvej 99

38

vesterled haveforening 38, 8230 Åbyhøj

Åbyvej 99A

39

vesterled haveforening 39, 8230 Åbyhøj

Åbyvej 99B

40

vesterled haveforening 40, 8230 Åbyhøj

Åbyvej 99C

41

vesterled haveforening 41, 8230 Åbyhøj

Åbyvej 99D

42

vesterled haveforening 42, 8230 ÅbyhøjRevideret den 28.6.2019

Jan Ahrendt