Ønsker du at købe kolonihave i HF Vesterled?

Optagelse på venteliste i 2024:

Er du interesseret i optagelse på vores venteliste i haveforeningen Vesterled, skal du møde op i kontorets åbningstid, for at udfylde en blanket og samtidig indbetale 200 kr.

Kontorets åbningstider er hver anden onsdag kl. 16.30 - 18 (lige uger) - dog ikke i juli måned, hvor vi holder ferielukket 🙂.

Vi glæder os til at se dig 🙂

Er du interesseret i køb af kolonihave i Vesterled?

Hvis du er interesseret i køb af kolonihave i haveforeningen Vesterled, anbefaler vi at du læser disse dokumenter forinden:

"Vejledning om køb og salg af kolonihaver":

"Vejledning om vurdering af kolonihavehuse":

Procedure og regler for venteliste og køb af kolonihave i HF Vesterled

VENTELISTEN:

 1. Hvis du ønsker at købe en kolonihave i haveforeningen Vesterled, skal du udfylde en ventelisteblanket – i kontorets åbningstid – og betale et ventelistegebyr på 200 kr.
 2. Ventelistegebyret kan betales kontakt eller på mobile pay. Beløbet kan ligeledes indsættes på bankkonto 5394 0244501, hvor du skal skrive navn på indbetalingen. Dit ventelistenummer er først gældende, når vi har registreret din betaling.
 3. Venteliste-gebyret skal betales hvert år - og dit ventelistenummer kan bibeholdes ved indbetaling af 200,- kr. senest ultimo april måned.
 4. Ved tilmelding til ventelisten efter 1. september, er ventelistenummeret automatisk gældende for den næste sæson.
 5. Der er en oversigt på hjemmesiden, så man kan følge med i sin placering på ventelisten.
 6. Du vil efter tilmelding til ventelisten på mail få tilsendt haveforeningens vedtægter og ordensregler, der også beskriver de pligter der følger med erhvervelsen af en kolonihave.
 7. Der skal også overvejes hvilket beløb, du er villig til at betale. Prisansættelsen følger kolonihaveforbundets regler. De fleste haver sælges mellem 100.000 og 250.000 kr. afhængig af alder og stand af hus og have.

FREMVISNING AF KOLONIHAVE FOR SALG:

 1. Når en kolonihave bliver sat til salg, vil du få tilsendt en mail med nærmere oplysninger om kolonihave og -hus og kontaktoplysninger til ejer. Sælger forestår fremvisninger af kolonihave og -hus – og tidspunkter for fremvisninger fremgår af udsendte salgsopstilling. Er der yderligere spørgsmål eller forhold omkring kolonihavehuset der ønskes afklaret, skal dette ske med sælger inden der sendes mail om interesse for køb!
 2. Er du ikke interesseret i køb af kolonihaven skal du ikke foretage dig noget, og du forbliver fortsat på ventelisten.
 3. Du skal melde tilbage på haveforeningens mailadresse - venteliste.hfvesterled@gmail.com - hvis du efter fremvisning er interesseret i køb af kolonihave. Hvis du er interesseret i køb og er den øverste på ventelisten, vil du blive kontaktet af haveforeningens formand omkring videre forløb.

KØB AF KOLONIHAVE:

 1. Vurderingsprisen er den maksimale pris, der skal betales for haven. Desuden er der en fælles foreningværdi, som skal betales til sælger. Foreningsværdien er kolonihavens andel af haveforeningens formue der fremgår af årsregnskabet, der er vedtaget på den seneste ordinære generalforsamling. 
 2. Haverne bliver vurderet af haveforeningens vurderingsudvalg, der følger kolonihaveforbundets regler og takster. Der fjernes ikke gulvtæpper og flyttes møbler ved besigtigelse/vurdering. Det er lidt som at købe en brugt bil, der kan dukke overraskelser op.
 3. Desuden vil der være løsøre, som man ikke er forpligtet til at købe. Handelen afhænger ikke af køb af løsøre. Løsøreprisen må max være 25% af vurderingsprisen.
 4. Løsøre er f.eks. møbler, komfur og køleskab, redskaber og værktøj.
 5. Køber, sælger og formanden for haveforeningen aftaler et tidspunkt for udfyldelse og underskrivelse af købsaftale og lejekontrakt.
 6. Havesalg kan kun finde sted gennem haveforeningen. Køber skal betale vurderingspris, foreningsværdi og evt. løsøre, der er aftalt med sælger som den samlede salgspris for kolonihaven. Derudover skal køber betale havens andel af vandprojektet (hvortil haveforeningen har optaget banklån). Det samlede beløb indbetales på haveforeningens deponeringskonto senest sidste bankdag før overtagelsesdatoen.
 7. Køber skal i forbindelse med underskrivelse af købsaftalen indbetale 200 kr. for medlemskabet af haveforeningen. Beløbet indbetales på bankkonto 5394 0244528, på mobilepay eller i forbindelse med overførsel af købesum til deponeringskonto.
 8. Køber og sælger skal sammen aflæse elmåler. Sælger skal afmeldes og køber skal tilmeldes ved NRGI.
 9. Køber eller sælger tager billede af vandmåleren, og sender til hfvesterled@gmail.com , sammen med oplysning om havenummer og havens interne adresse.
 10. Der er månedlige udgifter til haveleje og forsikring af hus. Derudover skal der betales for el- og vandforbrug i kolonihaven.
 11. Det er forskelligt fra år til år, hvor mange haver der sælges. Man kan være heldig og få mulighed for at købe en have samme sommer, som man bliver skrevet på ventelisten.

Ventelistesalg

Er du interesseret i at købe en kolonihave, skal du være tilmeldt vores venteliste. Du kan læse om procedure og regler her.

Hvis du er tilmeldt ventelisten, er du velkommen til at kigge forbi kolonihaven der er til salg, og besigtige haven udefra - udenfor havelågen eller over hækken - da du ikke må gå ind i haven uden tilladelse!

Hvis du er interesseret i at få kolonihave og hus fremvist, for muligt køb, skal du sende en mail til: venteliste.hfvesterled@gmail.com hvorefter du vil modtage kontaktoplysninger på sælger.

Det er sælger der forestår fremvisningen.

Internt køb af kolonihave i HF Vesterled

Procedure og retningslinjer for, hvordan der kan foretages internt køb af anden kolonihave, der er til salg i HF Vesterled via opslag ved Fælleshuset. Nuværende kolonihave skal afståes. 

Hvis du som haveejer ønsker at fraflytte nuværende kolonihave, skal denne afståes ved køb af anden kolonihave i haveforeningen. Efter 2 års medlemskab af haveforeningen kan der foretages internt køb af opslået kolonihave på internt salg, som beskrevet under punkt 2. Der skal, ved køb af anden kolonihave, udfyldes en blanket for opsigelse af den fraflyttede kolonihave, og processen med havesalg starter. Medlemsskabet af haveforeningen fortsætter, og der skal ikke betales yderligere kontingent for den nye have, men der skal betales salgsomkostninger i forbindelse med salg af den fraflyttede have. 

Opslag om internt køb af kolonihave der er til salg, er synligt ved Fælleshuset i ca. 1 uge. Interesserede skal sende en mail til hfvesterled@gmail.com med angivelse af navn og havenummer eller henvende sig i kontorets åbningstid, inden fristens udløb. Hvis flere er interesseret i internt køb af samme kolonihave, vil der blive prioriteret efter anciennitet i haveforeningen.

Vi værdsætter forskellighed

Kolonihavehusene er forskellige.

Nogle kolonihavehuse i Vesterled er nybyggede eller smukt restaurerede. Nogle er godt på vej. Nogle er lidt på vej. Nogle hvor drømmen blev til et mareridt. Mange hvor kolonihavehuset nøjagtig er som det skal være👍. Drømmen om kolonihavehuset der giver os de gode oplevelser 🙂

Ingen kolonihavehuse og kolonihaver er ens.

Vi værdsætter forskelligheden - der kan give inspiration til kommende byggeprojekt i egen kolonihave.