Få svar på dine spørgsmål

🙂Under dette faneblad kan du hente forskellige informationer, der er vigtige som kolonihaveejer i haveforeningen Vesterled.

🙂Vi håber at du kan få svar på dine eventuelle spørgsmål

Officiel Facebook-gruppe for Vesterled.

Der blev på generalforsamlingen den 28. juni 2021 besluttet at vi får oprettet en officiel Facebook-gruppe for Vesterled.

Den hedder: Vesterled Haveforening Gl. Åby (Den officielle) og kan findes her:

Gruppen er oprettet af dem, som havde stillet forslaget, og Hans Nielsen og Bo Skyum er administratorer for gruppen.

Fremover skal vi vælge tre administratorer på generalforsamlingen, hvilket vil fremgå af dagsordenen.

Da vi nu har en officiel gruppe, vil bestyrelsen også bruge den. Det vil ske fra en særlig “bestyrelses-profil”, så det er tydeligt, hvornår vi kommunikerer som privatpersoner og som bestyrelse. Vi vil dog fortsat sende meddelelser og informationer ud på mail.

Generalforsamlingen vedtog flg. grundlag for gruppen:

“Formålet med gruppen er at fremme det gode kolonihaveliv og dele erfaringer om at være kolonist og holde sin kolonihave. Gruppen skaber kendskab og venskab på tværs af haveforeningen.

Gruppen har en fri og konstruktiv debat, hvor alle kan komme til orde uden at blive nedgjort. Alle har ret til at ytre sig, men også pligt til at vise hensyn overfor andre i debatten. Personangreb tolereres ikke.

Gruppen er ikke en klageinstans - hverken over bestyrelsen eller andre medlemmer i haveforeningen. I stedet opfordres til at rette henvendelse direkte til de involverede parter.

Direkte henvendelser til bestyrelsen kan ikke ske gennem gruppen. I stedet opfordres til at bruge kontortiden eller sende mail til hfvesterled@gmail.com.

Opslag, der ikke overholder ovenstående regler, vil efter venlig henvisning fra en af gruppens tre administratorer blive fjernet.

Ved gentagne overtrædelser kan administratorerne idømme tidsbestemt karantæne på først 3 måneder og derefter 1 år. Hvis overtrædelserne fortsætter, kan medlemmet udelukkes permanent.

Administratorerne godkender nye medlemmer.”

Da det er haveforeningens gruppe, kan grundlaget kun ændres på en generalforsamling.

Administratorer valgt på generalforsamlingen 26.3.2022:

Bo Skyum, have 31; Hans Nielsen, have 58 og Ida Skovbjerg, have 99