Informationer om vand

VEJLEDNING FOR VANDLUKNING OG -ÅBNING:

Lukning af vand i egen vandmålerbrønd:

 1. Løft det sorte dæksel af vandmålerbrønden.
 2. Ved åben tilstand står begge stophaner på lige linje med vandmåleren.
 3. Ved lukning drejer man den stophane der er nærmest udluftningsskruerne en kvart omgang. Der skal lukkes for den stophane der er placeret før vandmåleren.
 4. Drej udluftningsskruerne helt af. Det er fingerskruer, så brug ikke værktøj. Ved nogle udluftningsskruer er der en kugleventil der skal åbnes.
 5. Åben nu alle vandhaner i hus og have. Husk af slukke for vandvarmeren! Nu vil vandet fra huset løbe tilbage i målerbrønden.
 6. Monter udluftningsskruerne igen, når vandet er holdt op med at løbe tilbage i målerbrønden. Er der en kugleventil skal du huske at lukke for denne.
 7. Sæt det sorte dæksel på målerbrønden igen. Dette er vigtig da dækslet isolerer i perioder med frost–så man undgår frostsprængninger i målerbrønden.

 Åbning af vand i egen vandmålerbrønd:

 1. Luk alle vandhaner i hus og have.
 2. Løft det sorte dæksel af vandmålerbrønden.
 3. Sørg for at udluftningsskruerne er lukkede – skal være håndspændte.
 4. Den stophane der er nærmest udluftningsskruerne drejes en kvart omgang. Nu står begge stophaner i lige linje med vandmåleren, og der er åbnet for vandet.
 5. Tjek hele vandinstallationen for utætheder.
 6. Sæt det sorte dæksel på vandmålerbrønden igen. Dette er vigtigt, så der ikke kommer jord og haveaffald ned i målerbrønden, når havearbejdet går i gang.

 Noter:

 • I nogle haver vil man opleve, at vandmåleren står under vand. Tøm brønden med en spand eller lignende. Harald Nyborg har en dykpumpe til 250,00 (pris i 2019)
 • Det er vigtigt ikke at bruge værktøj på udluftningsskruerne, må kun håndspændes.
 • Det er vigtigt at sætte det sorte dæksel på vandmålerbrønden igen!

 Tips:

 • Sikre mod frostsprængning, ved at komme en smule køler- eller sprinklervæske i toilet og afløb. (kan købes i biludstyrsforretninger og byggemarkeder.)

 Vejledningen er udarbejdet efter idé og udkast af Klint, have 43.

Vigtig orientering om vand - udsendt 11. december 2019:

Hver haveejer er økonomisk ansvarlig for alt det vand, som løber gennem kolonihavens vandur. Hvis man eksempelvis ikke har lukket for vandet og får en frostskade, hæfter haven for hele forbruget. Et sprængt vandrør, som ikke opdages hurtigt, kan blive en bekostelig affære.

Er der utætheder i selve vandmåleren skal dette hurtigst muligt meddeles Kennert fra bestyrelsen - så vandmåleren kan blive repareret eller udskiftet. Det er haveforeningen der ejer vandmålerne, og dermed også har ansvaret for at de fungerer perfekt.

Du kan sende en mail til: hfvesterled@gmail.com.

Vigtigt: Har du taget dækslet af vandmålerbrønden skal du altid huske at sætte det på igen - for at undgå eventuelle frostskader i eller ved vandmåleren!

Vigtig orientering om vand - udsendt 11.11.2018:

I "vigtig orientering om vand", der blev udsendt til alle medlemmer den 11. november 2018 af bestyrelsen, blev der bl.a. orienteret følgende:

 • "Vandet løber nu i det nye vandsystem, og der er lukket for vandet i det gamle vandsystem.
 • Der bliver herefter ikke lukket for det nye vandsystem."

Vand i egen kolonihave

Hovedvandledninger samt vandbrønde ligger i frostfri dybde.

Vanduret ligger højere og er derfor forskriftsmæssigt forsynet med et termodæksel

Ved hård frost er det hver haveejers ansvar at sørge for at lukke begge haner i vandbrønden og tappe vand af i sit hus.

NB.: Det er meget vigtigt at termolåget lægges korrekt på igen, når du har lukket for vandet. Ellers vil vanduret kunne frostspringe.

Hvis du lukker for vandet i egen vandbrønd:

Hvis du lukker for vandet i din egen vandbrønd i haven skal du være opmærksom på:

 • Har du en vandvarmer, skal du slukke for strømmen - inden der lukkes for vandet - da vandet forsvinder fra vandrørerne og dermed også fra vandvarmeren, og der kan være fare for at varmelegemerne brænder sammen.

Når der er lukket for vandet, skal du være opmærksom på følgende:

 • Har du en bruseniche eller brusekabine anbefales det at afmontere blandingsbatteriet, da flere indvendige dele kan sprænge i tilfælde af hård frost.
 • Hvorvidt du skal tømme vandvarmeren for vand, er der forskellige holdninger til.
 • Du skal lade alle vandhaner stå åbne - både inde og ude - da frost får vand til at udvider sig, og måske vil sprænge vandrøret hvis vandhanen er lukket.
 • Har du påmonteret balloflex - anbefales det at åbne disse og eventuelt afmontere vandrør/-slanger.

Hærværk eller indbrud i vinterperioden

 • Da vinterperioden er en øde periode i haveforeningen, hvor der ikke er mange kolonister i haverne - er der desværre også risiko for ubudne gæster i haverne. Derfor anbefales det, at låse havelågen med en hængelås eller kædelås - dette vil holde "strejferne" ude af haverne.
 • Sker der alligevel indbrud eller hærværk i din kolonihave, skal dette anmeldes til politi og forsikringsselskab.
 • Det anbefales at bruge haveforeningen´s facebook-gruppe - hvor information om eventuel indbrud/hærværk hurtigt kan videreformidles.
 • Der opfordres til, at der holdes øje med andres kolonihaver - når du alligevel er i haveforeningen for at tjekke egen have. Observeres noget unormalt, kan der skrives en kommentar om det i facebook-gruppen.

 

Klargøring af kolonihaven for vinterperioden

 • Da efterår og vinter er præget af flere storme og hårde vindstød, anbefales det at fjerne løse og lette dele fra haven.
 • Har du opsat trambolin eller pavillon i haven, anbefales det at afmontere og sikre disse.
 • Det er dit ansvar hvis der sker skader på andres drivhuse eller kolonihavehuse - hvis årsagen er, at din trambolin, pavillon eller andre løse dele er blæst ind til naboen under en storm, med skader til følge.