Udlån af trailer

Regler for og brug af haveforeningens trailer – for haveejere i HF Vesterled.

Efter endt brug, lægges nøglen i nøgleboksen og koden sløres ved at dreje på tallene.

UPDATE : Trailer er per Juni 2024
i stykker og bør ikke anvendes
- bestyrelsen arbejder på en løsning

​Vilkår ved lån af Haveforeningens trailer


Når man låner traileren i Haveforeningen Vesterled (herefter kaldet Foreningen) er nedenstående vilkår gældende for vedkommende der er låner af traileren (herefter kaldet Låner).


Foreningen er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af traileren.

Traileren skal tilbageleveres i samme stand som da man lånte den i forbindelse med lån af Foreningens trailer, forpligter Låner sig til at betale for evt. skade/skader der måtte ske på traileren i den lånte periode. Det vil sige, at sker der skade på traileren i den lånte periode, så hæfter Låner økonomisk for dette.  Foreningen er ikke økonomisk ansvarlig for skader der måtte ske når traileren er udlånt.


Låner forpligter sig ligeledes til at erstatte eventuelt bortkommet eller beskadiget udstyr til dagspris uanset hændelsesforløbet.


​Eventuelle udgifter for Låner på grund af uheld er Foreningen uvedkommende. Låner er selv ansvarlig for ved modtagelse af traileren at kontrollere, at denne er i orden, særligt med hensyn til signal- og tegngivningsapparater samt lygter.


Haveforeningen har indkøbt en ny trailer, da den gamle har lidt overlast (læs overvægt 🤔) 

Det er vigtigt at traileren maksimalt læsses med 500 kg. Vær opmærksom på kørsel med jord, sand, sten ect.

Traileren skal afleveres rengjort, så den næste kan bruge den til ethvert formål. 

Nøglen ligger i nøgleboksen, som hænger på bagsiden af skuret ved fælleshuset.