Om haveforeningen

Vi værdsætter forskellighed

Kolonihavehusene er forskellige.

Nogle kolonihavehuse i Vesterled er nybyggede eller smukt restaurerede. Nogle er godt på vej. Nogle er lidt på vej. Nogle hvor drømmen blev til et mareridt. Mange hvor kolonihavehuset nøjagtig er som det skal være👍. Drømmen om kolonihavehuset der giver os de gode oplevelser 🙂

Ingen kolonihavehuse og kolonihaver er ens.

Vi værdsætter forskelligheden - der kan give inspiration til kommende byggeprojekt i egen kolonihave.

Haveforeningen Vesterled består af 142 kolonihaver.

Haveforeningen ligger i et roligt område i Åbyhøj, tæt på Brabrandstien. Vi har haveforeningen Fritiden og Bakkevang som nærmeste naboer. Her er et stille og roligt, man kan lige høre Åby kirkes klokke. Det er der rigtig mange der holder af. Høj musik og unødig støj er ikke velset.

Vesterled er en haveforening med mange forskellige mennesker, unge som gamle. Vi respekterer hinanden og værdsætter de forskelle vi har.

Når man køber en have  bliver man ejer af kolonihavehuset, men lejer jorden til billige penge - fordi vi er en haveforening.

Foreningen har love. vedtægter og regler, der skal holdes. Der er regler for husets størrelse. Der skal søges om tilladelse til at bygge om og til. Have og hæk skal holdes og klippes. Fællesarealerne har man også ansvar for. Der er fælles arbejdsdage flere gange i løbet af sæsonen. Der skal luges på fællesarealerne og andet, men der er også tid til hygge og det en god mulighed for at lære andre at kende.

Haveforeningen har en bestyrelse, der varetager driften af foreningen. Bestyrelsen skal også varetage at regler og love bliver overholdt.

Når man bliver medlem af en haveforening træder man også ind i et eksisterende fællesskab.

Det er vigtigt at værne om dette fællesskab. Det gør man bla. ved at deltage i det sociale liv i haveforeningen, være en god nabo og hilse på dem du møder.

Artikel i Aarhus Panorama om kolonihaveliv

Blot et par kilometer fra Aarhus´ pulserende midtpunkt ligger en lille oase. Væk fra trange lejligheder og betonbelagte baggårde. Her bliver fuglesang ikke overdøvet af trafikstøj, og man kan slikke sol på græsplænen og dyrke egen køkkenhave. Det lyder idyllist, og det er det egentlig også. Kolonihavelivet. Og nu er flere unge også i stigende grad begyndt at tage kolonihavelivet til sig. Tag med en tur i haveforeningen Vesterled i Aarhus, der i år kan fejre 75 års jubilæum. Her bor både yngre og ældre kolonister side om side.

Læs historien og interviewet i Aarhus Panorama her:

September 2016 

Hvad koster det at have kolonihave i Vesterled?

Månedlige haveleje:

Havelejen er 800,- kr. pr. måned, og skal være tilmeldt PBS. Den månedlige haveleje dækker bl.a.:

 • foreningens udgifter til drift og henlæggelser
 • foreningens udgifter for kloakering
 • aconto-beløb på 150,- kr pr. måned til vandforbrug, i henhold til driftsbudget 2020

Havens andel af vandprojekt:

 • I år 2020 androg havens andel 14.066,35 kr.
 • Værdien nedskrives med 2 % om året.
 • I år 2022 andrager havens andel 13.509,32 kr.
 • I år 2023 andrager havens andel 13.239,13 kr.
 • Nye haveejere skal betale havens andel i forbindelse med køb af kolonihave.
 • Nuværende haveejere der ikke havde mulighed for at betale havens andel ved etableringen i 2018, vil blive opkrævet yderlig 100,- kr. pr. måned i forbindelse med haveleje.
 • Nuværende haveejere der opkræves 100,- kr pr. måned har mulighed for at indbetale havens andel ved henvendelse til hfvesterled@gmail.com

El-forbrug:

 • Er der tilsluttet el i kolonihaven, vil du modtage opkrævninger fra el-selskabet.

Vand-forbrug:

 • Som haveejer skal du betale for eget vandforbrug i kolonihaven.
 • Der er via havelejen indbetalt et aconto-beløb til dækning af vandforbrug, og beløbet fremgår af driftsbudgettet som vedtaget på ordinær generalforsamling.
 • Vandforbrug aflæses regelmæssigt via digital aflæsning.
 • Afregning af vandforbrug sker i forbindelse med opkrævningen af havelejen for december måned.
 • Kolonihavehuse skal være forsikret

Forsikring af kolonihavehus:

HF Vesterled på Google Street View

Googles fotobil kørte gennem haveforeningen i juli måned 2014.

Tag selv på tur - klik her: