Færdsel og parkering i haveforeningens område

Som noget nyt i 2024 indføres der beboerparkering


Bestyrelsen har indgået samarbejde med Unopark der vil komme og tjekke at kun haveejere og registrerede kan benytte vores 72 parkeringspladser


UnoPark vil begynde at kontrollere vores P-områder fra 15. april


Oprettelse

Hver have der ønsker beboerparkering skal oprettes i Unopark app, hvilket kræver at man sender en mail med navn, have nummer, nummerplade og mobil telefon nummer til parkering.hfvesterled@gmail.com

Link til appen "Parqo" fra Unopark :


Bemærk der vil som udgangspunkt kun være mulighed for 1 bil per have og derudover en begrænsning for gæsteparkering (30 stk a 24 timer - fornyes til 30 hver måned)


Gæster

Hver haveejer skal efter oprettelse selv oprette gæster i samme App (ParqO)


Ved problemer/klager

Såfremt du oplever problemer eller uhensigtsmæssigheder eller er uenig med en P-afgift så kan bestyrelsen hjælpe via mail til parkering.hfvesterled@gmail.com.

I aftalen indgår at bestyrelsen kan annulere en P-afgift indenfor 14 dage såfremt klagen bliver accepteret.Begrundelse

Bestyrelsen har modtaget mange henvendelser om for lidt p-pladser især grundet andre end HF Vesterleds beboere og gæster benytter vores område.
Desuden får HF Vesterled en forventet indtægt på dette tiltag da vi modtager 20% af P-afgifterne som betaling for at Unopark kontrollere vores område.BEMÆRK
der vil på generalforsamlingen blive orienteret grundigt om dette emne

Orientering fra bestyrelsen - udsendt uge 27 / 2019

AF- OG PÅLÆSNING VED HAVELÅGEN.

“Af- og pålæsning er tilladt i kortere tid – og herefter skal bilen fjernes,” står der på vores hjemmeside. Her er det dog vigtigt at bemærke, at en af- og pålæsning kan tage forskellig tid - men når læsningen er færdig, skal bilen fjernes hurtigst muligt. Dette gælder også for håndværkere der udfører arbejde i kolonihaver og -huse.

Hvis du bliver udsat for at vejen er blokeret af en holdende bil, i forbindelse med en af- eller pålæsning, bør dette respekteres, og vi anbefaler at du finde en alternativ vej. 

PARKERING PÅ VEJENE OG UDENFOR HAVELÅGEN ER IKKE TILLADT.

Da der nogle gange har været episoder, hvor biler holder parkeret i længere tid på vores veje (ud for havelågen) – til stor gene for andre – bliver vi nødt til at indskærpe, at parkering kun er tilladt på vores P-pladser - for haveforeningens beboere og gæster!

Kørsel i vores haveforening.

Der bliver for tiden flere og flere børnefamilier i vores haveforening – og dermed mere trafik på vejene af børn på cykler, børn der løber på besøg hos hinanden eller forældre der går tur med barnevognen.

Derfor må vi på det kraftigste henstille til, at der ikke køres for stærkt – hverken i bil, på knallert eller på cykel. Vi skal passe på hinanden.

Sænk farten – du når det nok!

Da andre jo også kører på vores veje, diskuterer vi for øjeblikket, sammen med repræsentanter for Bakkevang og Fritiden, mulighederne for eventuel fartbegrænsning og bedre skiltning.